BizLIVE - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng và tỉnh Vĩnh Long.
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự Cao Bằng, Vĩnh Long
Ông Lê Hải Hòa (đứng giữa) tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Cao Bằng.
Theo đó, tại Quyết định số 450/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng.
Trước đó, ngày 19/3, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Cao Bằng đã bầu ông Lê Hải Hòa giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu tín nhiệm 79% (39/45 số phiếu bầu).
Ông Lê Hải Hòa, sinh năm 1980, quê quán Nghệ An. Trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp.
Tại Quyết định số 455/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV.
Trước đó, ngày 16/3, tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Quyên Thanh với số phiếu 40/45, đạt 88,89% đại biểu có mặt.
 Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh.
Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh sinh năm 1978, quê quán xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Trình độ chuyên môn cử nhân ngoại ngữ, thạc sỹ phương pháp giảng dạy tiếng Anh và đang là nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

N. NGA