BizLIVE - Ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM vừa được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố.
Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch TP.HCM
Ông Dương Anh Đức, tân Phó Chủ tịch TP.HCM.
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố.
Trước đó, ngày 27/3, tại Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp bất thường) HĐND TP.HCM khóa IX, các đại biểu đã bầu ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông làm Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với 80,58% tỷ lệ số phiếu tán thành.
Ông Dương Anh Đức, sinh năm 1968 tại Hà Nội. Quê quán tại phường Hoà Thuận, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Trình độ học vấn PGS.TS công nghệ thông tin, trình độ lý luận chính trị cao cấp. 
Ông Dương Anh Đức từng giữ các chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM. Tháng 7/2019, ông giữ chức Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM.

N. NGA