BizLIVE - Ông Hồ Quang Bửu, Tỉnh uỷ viên, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My vừa được phê chuẩn giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thủ tướng phê chuẩn chức danh Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam
Ông Hồ Quang Bửu, tân Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam.
Thủ tướng Chính phủ vừa kí quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hồ Quang Bửu, Tỉnh uỷ viên, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Trước đó, ngày 21/4, tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã bầu ông Hồ Quang Bửu giữ chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016-2020 với 46 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 86,7% đại biểu có mặt.
Ông Hồ Quang Bửu sinh năm 1972, quê quán xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn tiến sĩ kỹ thuật viễn thông, cử nhân lý luận chính trị.
Với việc bổ nhiệm thêm ông Hồ Quang Bửu, UBND tỉnh Quảng Nam hiện nay có 4 Phó chủ tịch gồm các ông Huỳnh Khánh Toàn, Trần Đình Tùng, Trần Văn Tân, Hồ Quang Bửu.

N. NGA