BizLIVE - Ông Trần Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình vừa được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thủ tướng phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình
Ông Trần Phong - tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.
Trước đó, ngày 5/6, HĐND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức kỳ họp thứ XIV để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Với số phiếu tuyệt đối 46/46, đạt tỷ lệ 100%, các đại biểu nhất trí bầu ông Trần Phong, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ông Trần Phong sinh năm 1974, quê ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trình độ cao cấp lý luận chính trị, thạc sỹ kinh tế.
Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, ông Trần Phong từng giữ các chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.

N. NGA