BizLIVE - Bà Giàng Thị Dung, Chủ tịch HĐND huyện Bát Xát vừa được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thủ tướng phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai
Bà Giàng Thị Dung (giữa) tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Giàng Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bát Xát.
Trước đó, ngày 12/6, tại Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã bầu bà Giàng Thị Dung vào vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ 55/56 phiếu đồng ý.
Bà Giàng Thị Dung sinh năm 1975, dân tộc Mông. Bà Dung có học vị Tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành Kinh tế phát triển, cử nhân Chính trị.
Cùng ngày Thủ tướng cũng ký quyết định phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đối với ông Lê Ngọc Hưng để nghỉ hưu theo chế độ.
Như vậy, hiện nay Lào Cai có 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là ông Trịnh Xuân Trường, ông Hoàng Quốc Khánh và bà Giàng Thị Dung.

N. NGA