BizLIVE - Ông Hoàng Quốc Khánh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai vừa được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thủ tướng phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai
Ông Hoàng Quốc Khánh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Quốc Khánh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.
Trước đó, ngày 6/12, tại kỳ họp HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Hoàng Quốc Khánh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tán thành 100%.
Ông Hoàng Quốc Khánh sinh năm 1966, quê quán xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Trình độ chuyện môn Đại học Kinh tế ngành Tài chính tín dụng. Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

N. NGA