BizLIVE - Ông Lâm Minh Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Kiên Giang vừa được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2020.
Thủ tướng phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang
Ông Lâm Minh Thành (thứ 2 từ phải qua) tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Kiên Giang khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lâm Minh Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Kiên Giang.
Trước đó, ngày 21/5, tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã thông qua tờ trình và tiến hành bầu bổ sung ông Lâm Minh Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.
Kết quả, với 55/58 phiếu tán thành (đạt tỷ lệ 93,2%), các đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí bầu ông Lâm Minh Thành giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2020.
Ông Lâm Minh Thành sinh năm 1972, quê quán huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn cử nhân Luật. Ông Lâm Minh Thành từng là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang.

N. NGA