BizLIVE - Thủ tướng cho phép xuất khẩu gạo theo phương án đề xuất của Bộ Công Thương, cụ thể: Tháng 4/2020, xuất khẩu 400 ngàn tấn gạo, đến ngày 25/4 tổng kết lại sau đó báo cáo Thủ tướng quyết định cho tháng 5.
Thủ tướng đồng ý cho xuất khẩu gạo lại theo phương án đề xuất của Bộ Công Thương
Ảnh minh họa.

Ngày 10/4/2020, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký công văn hỏa tốc số 2827/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh, hạn hán, xâm nhập mặn.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 2412, ngày 6/4/2020 về xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, hạn hán và xâm nhập mặn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương về phương án số lượng gạo xuất khẩu 400 ngàn tấn trong tháng 4/2020 như đề xuất của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, sau khi đã lấy ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu các bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra kiểm tra về các nội dung và số liệu báo cáo, đề xuất.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan, theo thẩm quyền khẩn trương quyết định, và triển khai thực hiện phương án xuất khẩu gạo và các quy định pháp luật hiện hành đảm bảo không ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia, tuyệt đối không để xảy ra thiếu gạo trong mọi tình huống nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, và tình hình dịch bệnh Covid-19, giảm thiểu việc gián đoạn chuỗi sản xuất lúa gạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người nông dân, và các tổ chức kinh doanh có liên quan, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Bộ Công Thương báo cáo tình hình xuất khẩu gạo tháng 4/2020 và đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án điều hành xuất khẩu gạo tháng 5 trước ngày 25/4/2020, xây dựng kịch bản điều hành thị trường gạo trong nước và xuất khẩu trong trường hợp dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài kể cả đến hết năm 2020.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát số lượng gạo được phép xuất khẩu theo đề xuất của Bộ Công Thương, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, dễ thực hiện, dể giám sát, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, kịp thời cung cấp số liệu xuất khẩu gạo theo đề nghị của Bộ Công Thương để phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương mua đủ số lượng gạo dự trữ theo chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia 2020 đã được phê duyệt, đồng thời nghiên cứu việc mua tăng thêm mức dự trữ nếu cần thiết theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 140/TB-VPCP, ngày 3/4 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan, tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu lương thực trong nước và một phần phù hợp cho xuất khẩu.

Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan căn cứ yêu cầu công tác quản lý và quy định của luật luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nghiên cứu việc sửa đổi bổ sung liên nội dung liên quan đến chế tài đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo không thực hiện chế độ báo cáo cho Bộ Công Thương theo Nghị định 107.

Với nội dung văn bản trên của Văn Phòng Chính phủ thì các doanh nghiệp xuất khẩu gạo vẫn phải chờ văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Công Thương gửi cho hải quan, sau đó hải quan mới cho phép các doanh nghiệp tiến hành mở tờ khai hải quan và cho thông quan.

QUANG TRÍ