BizLIVE - Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia.
Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia
Ông Lê Văn Thanh.
Tại Quyết định số 1846/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, giữ chức Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia thay ông Doãn Mậu Diệp đã nghỉ hưu.
Ông Lê Văn Thanh sinh năm 1964, quê quán tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá, là tiến sĩ kinh tế. Ông từng đảm nhiệm một số chức vụ như Trưởng Ban quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội. Năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.
Tháng 9/2019, ông Lê Văn Thanh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

N. NGA