BizLIVE - Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2015-2020.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình
Ông Vũ Đại Thắng.
Sáng 5/8, tại Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Hoàng Đăng Quang sẽ thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình (nhiệm kỳ 2015-2020) để điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Đồng thời, Bộ Chính trị cũng điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình (nhiệm kỳ 2015-2020) đối với ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ông Vũ Đại Thắng, sinh năm 1975 tại Hà Nội, có trình độ chuyên môn là thạc sĩ quan hệ quốc tế (Đại học WASEDA Nhật Bản).
Ông Thắng từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2010-2015. Năm 2016, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tháng 3/2018, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

N. NGA