BizLIVE - Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu sau 9 tháng đạt gần 228.000 tỷ đồng, bằng 67,4% dự toán, giảm 13,15% so với cùng kỳ năm 2019.
Tổng cục Hải quan vừa công bố một số thông tin về tình hình công tác tháng 9 và lũy kế 3 quý đầu năm của ngành.
Theo đó, trong tháng 9 năm 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 51,5 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng trước.
Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 27,5 tỷ USD, giảm 0,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 24 tỷ USD, tăng 5,6%. So với cùng kỳ năm 2019, trị giá xuất khẩu của cả nước tăng 18% và trị giá nhập khẩu tăng 11,6%.
Với diễn biến trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 9/2020 ước tính thặng dư 3,5 tỷ USD.
Trước đó, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2020 thặng dư khoảng 2,5 tỷ USD, cao gấp 2,5 lần giá trị thặng dư của tháng 7.
Những chỉ báo trên đều cho thấy, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đang tiếp tục đà phục hồi tích cực hậu Covid-19.

Lũy kế 9 tháng, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 388,73 tỷ USD, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 202,86 tỷ USD, tăng 4,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 185,87 tỷ USD, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2019. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2020 ước tính thặng dư 16,99 tỷ USD.
Về thu ngân sách, theo ngành hải quan, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ 01/09/2020 đến 30/9/2020 đạt 27.026 tỷ đồng.
Lũy kế từ đầu năm đến 30/9/2020 đạt 227.933 tỷ đồng đạt 67,4% dự toán, đạt 64,2% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 13,15% so với cùng kỳ năm 2019.
Tổng cục Hải quan lý giải, việc số thu ngân sách giảm hơn 13% so với cùng kỳ, do tác động của dịch Covid-19 làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhiều mặt hàng có thuế suất cao đã giảm mạnh so với cùng kỳ như ô tô, xăng dầu, dẫn đến số thu ngân sách của nhiều cục hải quan tỉnh, thành phố không đạt được tiến độ đề ra.

Mới đây, trong báo cáo vừa công bố, Tổng cục Thống kê (GSO) cho biết tổng thu ngân sách nhà nước  từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2020 ước đạt 902,5 nghìn tỷ đồng, bằng 59,7% dự toán năm. Trong đó, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 128 nghìn tỷ đồng, bằng 61,6% dự toán.

TUẤN VIỆT