BizLIVE - Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện 11 tháng đầu năm 2021 đạt 1.392,8 nghìn tỷ đồng, ước đạt 103,4% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020.
Thu ngân sách nhà nước về đích trước 1 tháng
Ảnh minh hoạ

Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.144 nghìn tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán, tăng 6,2%; thu từ dầu thô đạt đạt 38,4 nghìn tỷ đồng, ước tính 164,2% dự toán, tăng 20%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt đạt 209,6 nghìn tỷ đồng, ước đạt 118% dự toán, tăng 24,3%.

Đáng chú ý, có 55 địa phương thu nội địa 11 tháng đạt trên 90% dự toán (có 50 địa phương thu đạt trên 95% dự toán) và 8 địa phương đạt tiến độ thu thấp hơn 90% dự toán, 48 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ (một số địa phương có mức tăng trưởng thu trên 15%) và 15 địa phương có tiến độ thu dự toán đạt thấp so với cùng kỳ.

Trong 11 tháng, có 8/12 khoản thu và nhóm khoản thu nội địa đã đạt và vượt dự toán, bao gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (101,6% dự toán), thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (99,7% dự toán), thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (108% dự toán);

Thuế thu nhập cá nhân (107,9% dự toán), thu về nhà, đất (121,6% dự toán), thu cấp quyền khai thác khoáng sản (158% dự toán), thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác (177,1% dự toán) và thu khác ngân sách (107,2% dự toán).

Các khoản thu còn lại đạt từ 80-92% dự toán, trong đó: thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 91,6% toán, thuế bảo vệ môi trường đạt 81,9% dự toán, các loại phí, lệ phí đạt 88,5% dự toán...

Đối với chi NSNN, thực hiện 11 tháng năm 2021 ước đạt 75,2% dự toán, trong đó chi thường xuyên đạt 84,4% dự toán; chi trả nợ lãi đạt 81,9% dự toán.

Riêng tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển mới đạt 63,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2020 đạt 71,22%), trong đó vốn trong nước đạt 69,19%, vốn ngoài nước chỉ đạt 21,51% kế hoạch

Về tổng thể cân đối NSNN 11 tháng có thặng dư, trong đó, cân đối NSTW bội chi, NSĐP có thặng dư lớn.

Ước tính 11 tháng, NSNN đã chi 56,27 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch (34,34 nghìn tỷ đồng) và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 (21,93 nghìn tỷ đồng).

Trong đó, trung ương đã chi 25,35 nghìn tỷ đồng để mua vaccine và chi cho công tác phòng, chống dịch; mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 và hỗ trợ các địa phương. Các địa phương đã chi từ NSĐP là 30,92 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chi từ Quỹ vaccine phòng COVID-19 là 7,94 nghìn tỷ đồng để mua vaccine.

Bên cạnh đó, thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đã xuất cấp vật tư, trang thiết bị dự trữ quốc gia cho công tác phòng, chống dịch và 153,4 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ cho nhân dân trong dịp Tết, giáp hạt đầu năm và một số địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn bù đắp bội chi NSTW và thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn của NSNN.

Tính đến ngày 26/11/2021, đã thực hiện phát hành được 288 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,51 năm, lãi suất bình quân 2,28%/năm.

Có 7 bộ, cơ quan trung ương và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70% kế hoạch, 34 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 55% kế hoạch.

Còn 3 cơ quan chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2021, gồm: Ủy ban dân tộc, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

NHẬT ĐĂNG