BizLIVE - Quy mô phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thường trực Chính phủ thống nhất tăng hơn 37% so với giai đoạn 2016-2020
Sáng 11/3, tại phiên họp Thường trực Chính phủ về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng nêu rõ, kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển đất nước, mang tính toàn diện cả kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.
Thủ tướng nêu rõ nguồn vốn đầu tư trung hạn này mới chỉ nằm trong khả năng ngân sách nhà nước cân đối được và đề các bộ, ngành, địa phương huy động thêm nguồn lực khác để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thông qua vay ODA, hợp tác công-tư, vốn ngân sách địa phương…

Tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ đã thống nhất phân bổ vốn ngân sách trung hạn trong phạm vi nguồn vốn đã báo cáo Quốc hội.

Theo đó, tổng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 là 2,75 triệu tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương 1,38 triệu tỷ đồng, ngân sách địa phương 1,37 triệu tỷ đồng. Với nguồn lực này thì đảm bảo ngân sách trung ương là chủ đạo. Đối với ngân sách trung ương, thống nhất để lại nguồn dự phòng 10%. 

Về ngân sách địa phương, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính bàn để thống nhất cơ cấu nguồn giữa vốn cân đối của ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương và nguồn thu từ sử dụng đất, xổ số kiến thiết, bảo đảm nguồn và bố trí dự phòng 10%.

Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hoàn thiện dự kiến phương án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 20/3 để thông báo số dự kiến kế hoạch cho các ngành, địa phương theo quy định. Các bộ, ngành địa phương xem xét lựa chọn danh mục dự án, hoàn thiện thủ tục đầu tư để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, không được để chậm trễ để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trình các cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải lưu ý thúc đẩy thu hút các nguồn lực đầu tư khác thay vì chỉ dựa vào nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách.

Phiên họp Thường trực Chính phủ về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Ảnh: VGP
Vốn trung hạn phải tập trung vào những hạ tầng quan trọng

Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu việc phân bổ vốn trung hạn phải tập trung vào những hạ tầng quan trọng, then chốt, là “cú hích” phát triển kinh tế-xã hội đất nước, mở đầu cho giai đoạn 5 năm tới như đường ven biển; đường vành đai các trung tâm kinh tế và đô thị lớn; các cao tốc khu vực; hạ tầng cho chuyển đổi số quốc gia, khoa học công nghệ.

Bên cạnh các dự án phát triển kinh tế thì cũng cần chú trọng các dự án lĩnh vực văn hóa xã hội, trong đó có các bệnh viện lớn. Trong phân bổ đầu tư cần cân đối giữa các vùng, miền cho hợp lý.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chính, các bộ, ngành nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp và hoàn thiện báo cáo về phương án phân bổ.
Thường trực Chính phủ cho biết cơ bản thống nhất quan điểm, mục tiêu, định hướng và nguyên tắc phân bổ. Trong đó, cần tiếp tục nghiên cứu bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, nhất là phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới; xác định mục tiêu hoàn thiện các công trình trọng điểm trong 5 năm tới, như sân bay Long Thành, đường ven biển…
Cuối tháng 10/2020, trong phần trình bày trước Quốc hội “Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết dự kiến tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn NSNN cho giai đoạn 2021-2025 là 2,75 triệu tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương chiếm 1,38 triệu tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương là 1,37 triệu tỷ đồng.
Đánh giá về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm tới, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho rằng tổng mức đầu tư cao hơn giai đoạn 2016-2020 là cần thiết. Điều này để khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19, tạo cú hích cho phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cơ quan này đề nghị Chính phủ rà soát để bảo đảm tính khả thi, giữ an toàn nợ công, bảo đảm nguyên tắc số bội chi phải nhỏ hơn số chi đầu tư phát triển.

TUẤN VIỆT