BizLIVE -
Tuy nhiên, trong khi số dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ, trị giá gần 427,76 triệu USD thì tổng vốn đăng ký của các dự án được cấp giấy chứng nhận mới lại giảm 30,6%.
Thêm 7 dự án mới trong tháng 10, vốn Việt Nam đầu tư ra nước ngoài tăng hơn 35%
Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư ), trong 10 tháng năm 2021, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt trên 646 triệu USD, tăng 35,1% so với cùng kỳ.
Trong đó có 48 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt gần 218,27 triệu USD, bằng 69,4% so với cùng kỳ và 18 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm gần 427,76 triệu USD, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ.
Như vậy, so với 9 tháng, lũy kế số dự án được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới đã tăng thêm 7 dự án và tổng vốn tăng thêm hơn 5,5 triệu USD.
Cục Đầu tư nước ngoài nhận định, việc vốn đầu tư điều chỉnh tăng mạnh do có dự án của Vingroup tại Hoa Kỳ tăng thêm 300 triệu USD; dự án Công ty TNHH Đầu tư và phát triển cao su Đông Dương tại Campuchia tăng 76 triệu USD và 01 dự án của Vinfast tại Đức tăng 32 triệu USD.
Đã có 1.435 dự án Việt đầu tư ra nước ngoài

Trong giai đoạn, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 14 ngành. Trong đó, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ dẫn đầu với 3 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt trên 270,8 triệu USD, chiếm 41,9% tổng vốn đầu tư.

Ngành bán buôn, bán lẻ đứng thứ hai, với tổng vốn đầu tư gần 152 triệu USD, chiếm 23,5%. Tiếp theo lần lượt là các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo,…

Hiện có 22 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Dẫn đầu là Hoa Kỳ với 3 dự án đầu tư mới và 3 dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 305,3 triệu USD, chiếm 47,3% tổng vốn đầu tư.

Đứng thứ hai là Campuchia với tổng vốn đầu tư gần 89,4 triệu USD, chiếm 13,8% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Israel, Lào,… với vốn đầu tư đạt gần 66,6 triệu USD và trên 47,8 triệu USD.

Lũy kế đến 20/10/2021, Việt Nam đã có 1.435 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam đạt gần 21,9 tỷ USD. Trong đó, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (36,2%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,3%).

Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (23,7%); Campuchia (13 %); Nga (12,8%);…

Thống kê cho thấy, vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đã bùng nổ từ cuối quý 1/2021 và tiếp tục được đẩy mạnh các tháng tiếp theo. Trong sự đột biến này, dòng vốn đầu tư Vingroup ra nước ngoài chiếm một tỷ lệ rất quan trọng.
Bên cạnh dự án tại Hoa Kỳ tăng thêm 300 triệu USD, Vingroup còn có 3 dự án đầu tư sang Pháp, Hà Lan, Canada với vốn đầu tư mỗi dự án là 32 triệu USD và 01 dự án 20,5 triệu USD tại Singapore với mục tiêu kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông, điện tử, đồ gia dụng, ô tô.

TUẤN VIỆT