BizLIVE - Quảng Trị là sân bay thứ 2 được phê duyệt chủ trương đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) sau Cảng hàng không Vân Đồn.
Thêm 1 sân bay được tư nhân đầu tư
Ảnh minh họa.
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý giao UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền để tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Quảng Trị theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nghiên cứu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên, căn cứ quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan để xác định thời điểm đầu tư Cảng hàng không Quảng Trị, bảo đảm hiệu quả, khả thi.
Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định việc phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Quảng Trị là cảng hàng không nội địa giai đoạn đến năm 2030 theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/2/2018.
Cảng hàng không Quảng Trị có chức năng sân bay dân dụng dùng chung quân sự quy mô cấp 4C (sân bay quân sự cấp II), công suất 1 triệu HK/năm và 3.100 tấn HH/năm, diện tích sử dụng khoảng  316ha; địa điểm tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Công suất dự kiến đến năm 2030 là 1 triệu hành khách/năm.
Dự án này được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). 

HẠ AN