BizLIVE - Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, khẳng định vị trí, ranh giới nhà, đất của các hộ dân khiếu nại ở 5 khu phố thuộc 3 phường đều nằm trong ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý tập thể, cá nhân vi phạm phê duyệt quy hoạch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm
Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh: Huyền Trâm.

Nội dung được Thanh tra Chính phủ đề cập trong văn bản 1169 ngày 21/7 thông báo kết quả liên quan đến khiếu nại ranh quy hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 (nay là TP. Thủ Đức), TP.HCM.

Theo đó, về xác định vị trí, ranh giới, số thửa đất của các hộ dân 5 khu phố thuộc 3 phường: ngày 6/1/1997, Chính phủ có Nghị định số 03 về thành lập quận Thủ Đức, quận 2, quận 9, quận 12 và thành lập các phường thuộc quận mới.

Ngày 18/3/1997, UBND TP.HCM có Quyết định số 1198 về thành lập quận 2 (cụ thể hóa Nghị định 03/CP), có tổng diện tích tự nhiên là 5.020ha bao gồm đất và mặt nước sông Sài Gòn, với 86.027 nhân khẩu, gồm 11 phường. Ranh giới quận 2 và các phường được xác định cụ thể trên bản đồ hành chính và được cắm mốc tại thực địa.

Ngày 5/11/1998, UBND quận 2 có các Quyết định số 2060, 2061 và 2062 thành lập khu phố, tổ dân phố, ấp và tổ nhân dân. Trên cơ sở đó vị trí, ranh giới 5 khu phố thuộc 3 phường mà người dân khiếu nại đã được xác định.

“Căn cứ vào bản đồ hành chính quận 2 để xác định số thửa, vị trí, ranh giới nhà đất cửa từng hộ dân, trên cơ sở đối chiếu với ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho thấy vị trí, ranh giới nhà đất của các hộ dân khiếu nại đều nằm trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm”, thông báo của Thanh tra Chính phủ cho biết.

Về tài liệu mà các hộ dân 5 khu phố thuộc 3 phường căn cứ để khiếu mại. Cụ thể người dân cung cấp cho tổ kiểm tra một số tài liệu, trong đó có 2 văn bản có liên quan về quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm gồm Quyết định 255 ngày 15/1/1998 của UBND TP về phê duyệt quy hoạch điều chỉnh các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 2 và Quyết định 13585 ngày 16/9/1998 của Kiến trúc sư trưởng TP về phê duyệt quy hoạch 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Kết quả kiểm tra cho thấy, việc người dân căn cứ vào những việc làm không đúng của UBND TP về sơ đồ khu vực không bán thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 2 kèm theo Quyết định 255 để khiếu nại về ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Những việc làm không đúng, thiếu trách nhiệm của Kiến trúc sư trưởng TP không làm thay đổi thực tế ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được kết luận tại Thông báo số 1483 ngày 4/9/2018 của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, căn cứ kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ, kết quả kiểm tra theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên Môi trường, căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và các bản đồ  gồm bản đồ do nguyên Chủ tịch UBND TP Võ Viết Thanh cung cấp, 2 bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm mà các cơ quan của UBND TP cung cấp cho Thanh tra Chính phủ; bản đồ hành chính quận 2 và vị trí các thửa đất của các hộ dân có đủ cơ sở để xác định vị trí, ranh giới, số thửa đất của các hộ dân đang khiếu nại thuộc 5 khu phố của 3 phường nằm trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, việc xác định ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được Thanh tra Chính phủ kết luận và được công khai tại Thông báo 1483 có khoảng 4,3ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2 (nay là khu phố 1, phường An Khánh, TP. Thủ Đức) là nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các Bộ Xây dựng, Tài nguyên môi trường, Tư pháp, Tài chính và Thanh tra Chính phủ phối hợp hướng dẫn UBND TP xử lý các nội dung liên quan đến khiếu nại của người dân về ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo đúng quy định.

Cụ thể, UBND TP tuyên truyền vận động người dân chấp hành kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng, chấm dứt khiếu nại; thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Văn bản 43 ngày 20/5/2021 của Văn phòng Chính phủ.

TP kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm (việc phê duyệt sơ đồ điều chỉnh các khu vực không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 2 tại Quyết định 255 chưa đúng quy định; phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định 13585 có sự sai sót về vị trí giới hạn) theo quy định của pháp luật.

TP kiểm tra, rà soát những tổ chức, cá nhân có vi phạm liên quan đến việc chuyển nhượng, quản lý, sử dụng đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, có biện pháp giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

HUYỀN TRÂM