BizLIVE - UBND TP.HCM vừa có quyết định về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Thủ Đức.
Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án cơ chế đặc thù cho TP. Thủ Đức
Một góc Khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2, nay là TP. Thủ Đức - Ảnh: Huyền Trâm.

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 14 thành viên là lãnh đạo UBND TP, các sở ngành và UBND TP. Thủ Đức. Trong đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Đồng thời, UBND TP thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo gồm 22 thành viên; trong đó đồng chí Phạm Trung Kiên, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng.

Về nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là chỉ đạo xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Thủ Đức kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết đảm bảo tiến độ, chất lượng nội dung theo chỉ đạo của UBND TP.

Tổ giúp việc giúp Ban Chỉ đạo thực hiện việc xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Thủ Đức kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết đảm bảo tiến độ, chất lượng nội dung theo chỉ đạo của UBND TP; phối hợp với Tổ biên soạn Đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Thủ Đức chuẩn bị tài liệu, nội dung các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Trước đó, trong văn bản số 70  báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 1/2021 và đề xuất, kiến nghị của TP với Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM đã nêu lên một số kiến nghị liên quan tới TP. Thủ Đức.

Để TP. Thủ Đức thật sự trở thành một động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM và cả vùng kinh tế phía nam, TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương phối hợp UBND TP xây dựng Đề án về cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP. Thủ Đức theo Nghị quyết 131 và 1111, trình Chính phủ trong quý 2/2021.

TP cũng cho biết đã chỉ đạo các sở ngành nghiên cứu, chuẩn bị một số nội dung trong đề án. Về phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư cho phát triển TP. Thủ Đức: TP.HCM kiến nghị Thủ tướng cho phép TP tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh Dự án Xây dựng hạ tầng khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam (theo chấp thuận trước đây của Thủ tướng) để bổ sung công trình xây dựng 4 cầu; nạo vét rạch, đào hồ trung tâm và các kênh mới vào dự án BT Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc (khu chức năng số 3,4) và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) theo thẩm quyền quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Các công trình bổ sung nêu trên sẽ được cân đối thanh toán từ khoản kinh phí tiết kiệm được trong quá trình thi công xây dựng hạ tầng của dự án và từ khoản tiền mà nhà đầu tư phải nộp bổ sung (nếu có) theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước khi xác định lại giá trị quyền sử dụng đất của các lô đất đã giao trước đây.

Ngoài ra, theo thông báo kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Thủ Đức khóa I về thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thành ủy TP. Thủ Đức chú trọng là đề xuất các cơ chế quản lý nhà nước đặc thù cho TP. Thủ Đức. Cụ thể là cơ chế đặc thù về tài chính; thu hồi, tạo quỹ đất; chính sách đầu tư phát triển; chính sách đấu thầu dự án hoặc đấu giá đất và huy động tài chính cho dự án hạ tầng; chính sách ưu đãi đối với nhóm các cá nhân, tổ chức cần thu hút hoạt động kinh doanh.

TP. Thủ Đức cũng chú trọng xây dựng và triển khai các chương trình, đề án do TP.HCM triển khai. 5 chương trình, đề án mà TP Thủ Đức thực hiện theo chương trình đột phá đổi mới quản lý TP.HCM gồm: Đề án xây dựng TP.HCM giai đoạn 2021-2025, trong năm TP. Thủ Đức sẽ tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông; chương trình chuyển đổi số tại TP. Thủ Đức; đề án hình thành và phát triển đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM; đề án phối hợp tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chương trình cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025.

TP. Thủ Đức cũng thực hiện dự án phát triển hạ tầng viễn thông 5G trên địa bàn; đề án xây dựng công viên phần mềm Thủ Đức; phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM thực hiện đề án xây dựng Trung tâm tính toán hiệu năng cao, chương trình kết nối các ngân hàng, tổ chức tài chính và nhà nước để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn giai đoạn 2021-2025…

HUYỀN TRÂM