BizLIVE - Ông Ngô Đông Hải và ông Hồ Duy Niên lần lượt được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình và Gia Lai.
Thái Bình và Gia Lai có Bí thư Tỉnh ủy mới
Ông Ngô Đông Hải (trái) và ông Hồ Duy Niên.
Ngày 1/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình thực hiện quy trình bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tại hội nghị, 100% đại biểu bầu ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Trước đó, ngày 29/5/2020, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn thông báo ý kiến của Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ông Ngô Đông Hải sinh năm 1970, ông từng giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình (2015 - 2020), nguyên Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đại biểu HĐND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI.
Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũng tổ chức Hội nghị về Công tác cán bộ. Tại hội nghị, Tỉnh ủy Gia Lai đã thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc đồng ý giới thiệu ông Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai để bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020.
Sau khi thảo luận, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín thực hiện việc bầu cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy định của Điều lệ Đảng. Kết quả, ông Hồ Văn Niên đã trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với 100% số phiếu bầu.
Ông Hồ Văn Niên sinh năm 1975, dân tộc Bahnar. Ông hiện là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

N. NGA