BizLIVE - Từ ngày 15/10, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của hành khách tham gia vận chuyển bằng đường hàng không sẽ tăng từ mức 3,2 tỷ đồng lên 4,2 tỷ đồng.
Tăng giới hạn bồi thường hàng không, hành khách được hưởng tối đa 4,2 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 97/2020/NĐ-CP về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không.
Theo đó, Nghị định 97 quy định tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của hành khách từ 100.000 đơn vị tính toán lên thành 128.821 đơn vị tính toán cho mỗi hành khách đối với vận chuyển hành khách. Tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vận chuyển chậm từ 4.150 đơn vị tính toán lên 5.346 đơn vị tính toán cho mỗi hành khách.
Quy định này được ban hành nhằm thực hiện Công ước thống nhất một số quy tắc vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không được thông qua tại Montreal năm 1999 và quy định tại khoản 1 Điều 166 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006. Theo quy tắc này, đơn vị tính toán được áp dụng là SDR của Quỹ Tiền tệ quốc tế (MIF).
Như vậy, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ của hành khách sẽ tăng từ mức 3,2 tỷ đồng lên mức 4,2 tỷ đồng, do đơn vị SDR hiện đang quy đổi ở mức 1 SDR đổi 32,7 nghìn VNĐ.
Đồng thời, giới hạn trách nghiệm bồi thường thiệt hại do vận chuyển chậm từ 4.150 đơn vị tính toán lên 5.346, tương đương tăng từ 135 triệu đồng lên 174 triệu đồng.
Đối với vận chuyển hành lý, bao gồm cả hành lý ký gửi và hành lý xách tay, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hoặc do vận chuyển chậm tăng từ 1.000 đơn vị tính toán lên thành 1.288 đơn vị tính toán cho mỗi hành khách.
Mức giới hạn trách nghiệm hồi thường khi hành lý bị mất mát, thiếu hụt, hư hỏng cũng tăng từ mức 32,7 triệu đồng lên 42 triệu đồng.
Đối với vận chuyển hàng hóa, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hoặc do vận chuyển chậm tăng từ 17 đơn vị tính toán lên thành 22 đơn vị tính toán cho mỗi kg hàng hóa, tương đương 555 nghìn đồng/kg lên mức 719 nghìn đồng/kg.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2020.

HẠ AN