Bị nhận ‘trát’ đòi nợ từ tháng 7 năm 2019, Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (viết tắt khu liên hợp) mới đây lại tiếp tục bị Chi cục thuế Q.Nam Từ Liêm - Hà Nội gửi thông báo, số tiền nợ đã lên tới gần 544 tỉ đồng.
Tại sao Khu liên hợp quốc gia Mỹ Đình bị đòi nợ thuế gần 544 tỷ đồng?
Khu liên hợp Mỹ Đình từng cho thuê mặt bằng để doanh nghiệp mở hàng ăn. Ảnh: Vy Khánh
Cách đây 8 tháng, Chi cục thuế nói trên đã từng yêu cầu khu liên hợp phải nộp ngay số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Nếu không nộp hoặc nộp không đủ, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định hiện hành.
Cụ thể, Chi cục thuế Q.Nam Từ Liêm đã có thông báo như sau: “Căn cứ số liệu cơ quan thuế đang theo dõi về tình hình nộp thuế đất đối với ngân sách nhà nước của khu liên hợp, tính đến hết ngày 31/5/2019, khu liên hợp còn chưa nộp đủ tổng số tiền thuế nợ là hơn 514,7 tỷ đồng, gồm tiền thuế là 495,2 tỷ đồng, số tiền nộp chậm là 19,5 tỷ đồng. Trong đó số tiền thuế nợ phát sinh chỉ trong tháng 5.2019 là hơn 3,2 tỷ đồng và chậm nộp 4,4 tỷ đồng. Số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế nợ thuế là 501,5 tỷ đồng”.
Tại sao Khu liên hợp quốc gia Mỹ Đình bị đòi nợ thuế gần 544 tỉ đồng? - ảnh 1
Khu liên hợp đã thu hồi đất theo yêu cầu của ngành thể thao Ảnh: Vy Khánh
Ngày 10.4 vừa qua, khu liên hợp lại tiếp tục nhận được thông báo khác từ Chi cục cục thuế Q.Nam Từ Liêm, nói rõ tính tới ngày 31/3/2020, khu liên hợp còn chưa nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp thuế 543 tỷ 695 triệu đồng, gồm số tiền thuế là gần 480 tỷ đồng và tiền chậm nộp là 64,5 tỷ đồng
. Nghĩa là trong vòng 8 tháng, tiền phát sinh từ nợ thuế của khu liên hợp Mỹ Đình là vào khoảng gần 29 tỷ đồng. Chỉ tính riêng từ ngày 1/2/2019 đến ngày 29/2/2020, số tiền chậm nộp của khu liên hợp là hơn 4,2 tỷ đồng. Số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế nợ thuế là gần 535 tỷ đồng.
Đầu tháng 1/2019, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã có văn bản thông báo, chỉ rõ: “Khu liên hợp đã ký hợp đồng cho thuê khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Bộ Tài chính. Các hợp đồng cho thuê ngắn hạn chưa thực hiện đấu giá và công khai mức giá cho thuê tài sản. Một số hợp đồng cho thuê mặt bằng ngắn hạn nhưng bản chất là hợp đồng dài hạn. Công tác quản lý các khoản công nợ phải thu chưa được quan tâm đúng mức, một số khoản công nợ phát sinh trên 3 năm, phải thu khó đòi nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm”. KTNN yêu cầu khu liên hợp phải tiến hành truy thu số tiền thuê đất còn nợ của 5 hợp đồng liên doanh, liên kết dài hạn để nộp ngân sách nhà nước.
Đến đầu tháng 5/2019, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai tài sản công tại khu liên hợp. Hiện tại vẫn chưa có kết luận thanh tra. Còn khu liên hợp hiện cũng không có khả năng chi trả số tiền nợ thuế lên đến gần 544 tỷ đồng như đề cập ở trên.

Theo Thanh niên