BizLIVE -
"Sốt ruột" khi hơn nửa năm đã trôi qua mà tốc độ giải ngân dù có cải thiện nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều yêu cầu đặt ra của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Bộ Tài chính đã ra văn bản để đốc thúc các đơn vị, địa phương...

 

Sẽ điều chuyển vốn đầu tư công nếu hết quý III đạt tỷ lệ giải ngân dưới 60%
Ảnh minh họa.
Tại văn bản thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm đã có chuyển biến tích cực, cao hơn cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vẫn còn thấp so với yêu cầu (mới đạt 33,1% kế hoạch giao).
Ngay từ những tháng đầu năm, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn, tạo động lực tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Để đạt mục tiêu giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020 góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời rào cản, khó khăn, vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các nguồn vốn đầu tư.
Người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc không đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư năm 2020 tại bộ, cơ quan trung ương và địa phương mình.
Sẽ điều chuyển vốn của những đơn vị, địa phương giải ngân không hiệu quả
Tại văn bản, Bộ KH&ĐT yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương chủ động rà soát, kịp thời điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2020 từ dự án giải ngân chậm sang dự án có tiến độ giải ngân cao để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch đầu tư công năm 2020 được giao.
Đồng thời, thực hiện quyết nghị của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-CP, Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương kiểm tra, rà soát tiến độ giải ngân của các dự án từ tháng 7/2020 để kịp thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương (NSTW) năm 2020 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong tổng mức vốn NSTW năm 2020 đã được Quốc hội quyết định.
Theo đó, Bộ KH&ĐT cho biết sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội quyết định việc cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến ngày 30/9/2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn ngân sách trung ương đã được giao từ đầu năm 2020 để điều chỉnh cho các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân nhanh và các dự án khẩn cấp như ứng phó biến đổi khí hậu, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trong tháng 10/2020 - kể cả việc điều chuyển vốn sang các bộ, cơ quan, địa phương khác.
Bộ Tài chính yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và cắt giảm 70% kinh phí hội nghị, đi công tác
Trong diễn biến liên quan, mới đây, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương từ nay đến cuối năm 2020.
Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tập trung tháo gỡ những vướng mắc, rào cản trong quản lý đầu tư và xây dựng, nhất là vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục cấp phép xây dựng, đấu thầu…, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các dự án.
Thực hiện theo dõi sát tiến độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư trên địa bàn, chủ động đề xuất cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước từ các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn, nhằm sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, kể cả việc điều chuyển vốn giữa các sở, UBND cấp dưới, trình cấp có thẩm quyền để thực hiện.
Cùng với đó, Bộ Tài chính đề nghị đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở tài chính và cơ quan, đơn vị triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại của năm 2020, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020.
Được biết, tổng vốn đầu tư công phân bố từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 là gần 700.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 30 tỷ USD). Số vốn này bao gồm 470.600 tỷ trong dự toán ngân sách và 225.200 tỷ đồng là vốn của năm 2019 chuyển sang. Như vậy, vốn đầu tư công phải giải ngân năm 2020 gấp hơn 2 lần số vốn thực giải ngân của năm 2019 (hơn 300 nghìn tỷ đồng).
Thủ tướng Chính phủ thời gian qua đã liên tục có những chỉ đạo, đốc thúc các bộ ngành, địa phương về công tác giải ngân vốn đầu tư công. Tại Hội nghị “Sơ kết công tác tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN 6 tháng cuối năm 2020".  mới đây, Thủ tướng tiếp tục khẳng định: "Sẽ đánh giá bộ, ngành, địa phương có hoàn thành nhiệm vụ hay không dựa trên tiêu chí giải ngân vốn đầu tư công".

TUẤN VIỆT