BizLIVE -

Trong giai đoạn 2018-2020, quy mô của thị trường sơ cấp TPDN riêng lẻ tăng trưởng bình quân tới 45%/năm. Tới hết 2020, quy mô thị trường đã tăng gấp 4 lần năm 2016.

 

QUY MÔ THỊ TRƯỜNG TPDN ĐÃ ĐẠT GẦN 16% GDP
Như BizLIVE đã thông tin, trong năm 2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thực hiện 2.408 đợt đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ, trong đó có 2.228 đợt phát hành thành công, tăng 2,46 lần so với năm 2019.
Qua đó, tổng giá trị phát hành thành công đạt 403,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 69% tổng giá trị đăng ký, tăng 35,9% so với năm 2019.
Số liệu công bố gần đây từ Vụ Tài chính ngân hàng, Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết năm 2020, quy mô thị trường TPDN đã đạt khoảng 15,75% GDP, gấp 4 lần so với quy mô thị trường năm 2016.
Đáng chú ý, trong giai đoạn 2018-2020, quy mô của thị trường sơ cấp TPDN riêng lẻ tăng trưởng nhanh, bình quân 45%/năm.
Bộ Tài chính đánh giá, thị trường TPDN trong những năm gần đây đã và đang trở thành kênh huy động vốn ngày càng quan trọng cho các doanh nghiệp, cho thấy có sự dịch chuyển vốn từ kênh tín dụng ngân hàng sang kênh phát hành trái phiếu, hướng tới mục tiêu phát triển thị trường vốn cân bằng với thị trường tín dụng ngân hàng, đáp ứng nhu cầu huy động vốn của mọi loại hình doanh nghiệp.
THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN NHANH SẼ KÈM RỦI RO

Nhìn nhận về sự phát triển của thị trường TPDN, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng, Bộ Tài chính cho biết, sự phát triển của thị trường TPDN trong những năm gần đây đã cho thấy có sự dịch chuyển vốn từ kênh tín dụng ngân hàng sang kênh phát hành trái phiếu, hướng tới mục tiêu phát triển thị trường vốn cân bằng với thị trường tín dụng ngân hàng, đáp ứng nhu cầu huy động vốn của mọi loại hình doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ông Dương cũng cho rằng sự phát triển nhanh của thị trường TPDN thời gian qua cũng đặt ra một số rủi ro.

Cụ thể, về phía các doanh nghiệp việc đẩy mạnh huy động vốn trái phiếu cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, phát triển dự án, nếu hoạt động của doanh nghiệp gặp khó khăn, doanh nghiệp sẽ không trả được nợ gốc, lãi trái phiếu gây bất ổn cho thị trường.

Từ cuối năm 2019 đến nay, Bộ Tài chính đã nhiều đưa ra khuyến cáo liên quan đến rủi ro tiềm ẩn ở kênh TPDN.
Với nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân, Bộ Tài chính nhiều lần khuyến cáo với thông điệp: "Nhà đầu tư TPDN, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân, không nên mua chỉ vì lãi suất cao".
Đối với các nhà đầu tư trái phiếu, nếu không phân tích, đánh giá rủi ro, đầu tư trái phiếu chỉ vì lãi suất cao sẽ có rủi ro mất vốn khi doanh nghiệp không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Về phía các tổ chức phân phối, bảo lãnh phát hành TPDN (có thể là các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán) có rủi ro không thực hiện được các nghĩa vụ, cam kết với nhà đầu tư theo các điều kiện, điều khoản của trái phiếu do không đáp ứng được các quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

“Do đó, chúng tôi luôn khuyến nghị các thành viên, đối tượng tham gia thị trường cả về phía nhà phát hành, nhà đầu tư hết sức thận trọng đánh giá các rủi ro của việc sử dụng vốn cũng như đầu tư vào sản phẩm tài chính là TPDN”, ông Dương khuyến cáo.

Ông Dương cũng cho biết thêm, thời gian qua, khi thị trường TPDN có bước tăng trưởng mạnh, Bộ Tài chính đã chủ động nhận định những rủi ro, đánh giá thị trường và liên tục có những bước hoàn thiện khung khổ pháp luật về TPDN.

Theo đó, trong năm 2020, khung pháp lý về phát hành TPDN được hoàn thiện từ cấp Luật, Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Tài chính. Luật Chứng khoán năm 2019 và Luật Doanh nghiệp năm 2020 được áp dụng từ 1/1/2021.

Khung khổ pháp lý mới về cơ bản đã hoàn chỉnh, tăng cường tính công khai, minh bạch trên thị trường TPDN, giảm thiểu các rủi ro của thị trường, cụ thể: thống nhất quản lý hoạt động phát hành TPDN ra công chúng và TPDN riêng lẻ của các loại hình doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế và thực trạng thị trường TPDN Việt Nam; tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư thông qua các quy định để quản lý tách biệt giữa phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng; thúc đẩy phát triển thị trường TPDN gồm cả 2 cấu phần phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng.

EVNFinance | Phát hành trái phiếu quốc tế, tiền nhiều nhưng không dễ có vốn rẻ
TỐI ĐA 5 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM TẠI VIỆT NAM
Thông tin về hoạt động xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam hiện nay, lãnh đạo Vụ Tài chính ngân hàng cho biết, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2014/NĐ-CP về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, trong đó quy định đầy đủ các nội dung về tổ chức hoạt động, cung cấp dịch vụ, công bố thông tin của tổ chức xếp hạng tín nhiệm.
Theo đó, doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng phải có kết quả xếp hạng tín nhiệm từ ngày 01/01/2023, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp phát hành TPDN riêng lẻ sử dụng dịch vụ này nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch của thị trường TPDN.
Ngoài ra, doanh nghiệp phát hành hoặc trái phiếu đăng ký chào bán phải được xếp hạng tín nhiệm bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm trong các trường hợp: Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá huy động trong mỗi 12 tháng lớn hơn 500 tỷ đồng và lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu và Tổng dư nợ trái phiếu theo mệnh giá tính đến thời điểm đăng ký chào bán lớn hơn 100% vốn chủ sở hữu.
"Hiện nay, Bộ Tài chính đã nhận được sự quan tâm của một số tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế có uy tín. Sau khi nhận được hồ sơ, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, thẩm định theo quy định của pháp luật”, ông Dương thông tin thêm.
Liên quan đến phát hành TPDN, trong năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 153/2020/NĐ-CP Quy định về chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
Theo Nghị định 153, đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán. Như vậy, không phải nhà đầu tư nào cũng có thể tham gia mua TPDN riêng lẻ như trước đây.
Nhà đầu tư cá nhân được coi là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi thỏa mãn các điều kiện: Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 2 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán, cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 1 tỷ đồng...

TUẤN VIỆT