BizLIVE -
4 tháng đầu năm, trong khi số lượng dự án FDI giảm tới 54,2% so với cùng kỳ thì tổng vốn đăng ký lại tăng 24,7%. Điều này cho thấy quy mô dự án FDI đã có sự cải thiện.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/4/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 12,25 tỷ USD, bằng 99,3% so với cùng kỳ năm 2020.
Bên cạnh đó, tuy tổng vốn giảm nhưng vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài lại tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020, ước đạt 5,5 tỷ USD.
Trong đó, có 451 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giảm 54,2% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký đạt gần 8,5 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2020.
Về vốn điều chỉnh, có 263 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, giảm 21,5% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 2,7 tỷ USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ.
Trước đó, theo nhận định của Cục Đầu tư nước ngoài, bước sang năm 2021, sự chuyển tiếp giữa Luật Đầu tư 2014 và Luật Đầu tư 2020 đã phần nào ảnh hưởng tới tình hình cấp mới/điều chỉnh các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thêm vào đó, một nguyên nhân quan trọng khác là việc dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia và tại Việt Nam cũng làm ảnh hưởng tới việc đi lại cũng như các quyết định đầu tư mới và mở rộng dự án của các nhà đầu tư

 
LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CHẾ TẠO HÚT VỐN FDI
Trong 4 tháng đầu năm 2021, các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực tại Việt Nam. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt 5,2 tỷ USD, chiếm 42,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 5,1 tỷ USD, chiếm 41,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đăng ký đạt 778 triệu USD và 464 triệu USD.
Theo đối tác đầu tư, đã có 67 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Hiện Singapore tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 4,8 tỷ USD, chiếm gần 39,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.
Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 2,5 tỷ USD, chiếm 20,5% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,5 tỷ USD, chiếm 12,1% tổng vốn đầu tư.
Xếp theo địa bàn đầu tư, các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 53 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó, tỉnh Long An dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,3 tỷ USD, chiếm 26,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.
TP. Cần Thơ đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký trên 1,3 tỷ USD, chiếm 10,7% tổng vốn đầu tư. TP.HCM hiện đứng thứ ba với 1,1 tỷ USD, chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư.
VẪN XUẤT SIÊU "NHỜ" KHỐI FDI

Thống kê tiếp tục cho thấy, nhờ tình hình sản xuất - kinh doanh được hồi phục, kim ngạch xuất khẩu của khu vực ĐTNN tiếp tục tăng trong 3 tháng đầu năm.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu kể cả dầu thô ước đạt trên 80,6 tỷ USD, tăng 38,7% so với cùng kỳ, chiếm 78% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt trên 80,1 tỷ USD, tăng 39,2% so với cùng kỳ, chiếm 77,5% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của khu vực ĐTNN cũng tăng 32,8% so cùng kỳ, ước đạt trên 66,2 tỷ USD và chiếm 65,2% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2021, khu vực ĐTNN xuất siêu 14,4 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 13,9 tỷ USD không kể dầu thô.
Xuất siêu khu vực ĐTNN tiếp tục bù đắp phần nhập siêu 12,5 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước, giúp cả nước xuất siêu khoảng gần 1,9 tỷ USD.

TUẤN VIỆT