BizLIVE - Ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016-2021.
Quảng Trị có Chủ tịch tỉnh mới
Ông Võ Văn Hưng - tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.
Sáng 9/6, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
HĐND tỉnh đã bầu ông Võ Văn Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ 43/48 phiếu bầu, đạt 89,5% đại biểu có mặt.
Trước đó, ngày 8/6, tại Hội nghị lần thứ 30 khóa XVI, ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà đã được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.
Ông Võ Văn Hưng sinh năm 1972, quê quán tại xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ học vấn tiến sĩ lâm nghiệp. Ông từng giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị, Bí thư Thành ủy Đông Hà nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Trị cũng tiến hành bầu ông Lê Đức Tiến, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 47/48 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 97,9% đại biểu có mặt.
Ông Lê Đức Tiến tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.  
Ông Lê Đức Tiến sinh năm 1974, quê quán huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, có trình độ cao cấp chính trị, tiến sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Ông Tiến từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị.

N. NGA