BizLIVE -

Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành, địa phương.


Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy  dự án đầu tư
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ảnh: Tuấn Anh
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1242/QĐ-TTg về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành, địa phương.
Tổ công tác đặc biệt được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài được thành lập theo Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm Tổ trưởng Tổ công tác. Tổ phó Tổ công tác gồm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Tổ phó thường trực); Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
LÃNH ĐẠO 15 BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG LÀ THÀNH VIÊN
Theo Quyết định 1242, các thành viên Tổ công tác là lãnh đạo thuộc các bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành, địa phương; giải thích, hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, Tổ công tác giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, địa phương để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư; đề xuất hướng xử lý những vướng mắc thuộc chức năng của các cấp có thẩm quyền; đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương.
Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới; chủ động tiếp cận, đàm phán với các tập đoàn lớn, có công nghệ cao nhằm vận động, xúc tiến đầu tư; thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các dự án có chất lượng, quy mô vốn lớn, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, có sự lan tỏa, cam kết hợp tác.
Cùng với đó là công tác tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị, đầu tư vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao gắn với hợp tác đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển; hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đang tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng đầu tư tại Việt Nam.
Các dự án thuộc phạm vi nhiệm vụ rà soát của Tổ công tác gồm: Dự án đầu tư công (bao gồm dự án ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài); dự án đầu tư kinh doanh (bao gồm dự án đầu tư trong nước, dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI); dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Phạm vi rà soát của Tổ công tác không bao gồm các dự án đang được các tổ công tác, ban chỉ đạo khác chỉ đạo thực hiện.
Tổ công tác làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về phần việc được phân công.
GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CÒN NHIỀU "Ỳ ẠCH"
Liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, sau nửa đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước tính đạt 171,9 nghìn tỷ đồng, bằng 36,8% kế hoạch năm. Tuy tăng tới 10,2% so với cùng kỳ năm trước nhưng có thể thấy còn lượng lớn nguồn vốn đang dồn vào những tháng còn lại của năm.
Trước đó, theo báo cáo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu 2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm mới chỉ hoàn thành chưa tới 30% kế hoạch. Trong đó, vốn trong nước đạt 31,75%, vốn nước ngoài đạt 7,37%.
Tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm đã ảnh hưởng tới việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021. Bên cạnh đó, tình trạng này cũng có ảnh hưởng tới quan hệ với các đối tác trong triển khai các chương trình dự án.
Do đó, vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.
Liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, Nghị quyết của Chính phủ đưa ra mục tiêu: Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 95%-100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm. Trong đó đến hết quý III năm 2021, giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch.

TUẤN VIỆT