BizLIVE - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU).
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Trưởng Ban Chỉ đạo thay ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. 
Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định có chức năng tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là chống khai thác IUU).
Bên cạnh đó, chỉ đạo đôn đốc phối hợp với các bộ, ban, ngành và địa phương triển khai, thực hiện chống khai thác IUU đáp ứng theo thông lệ quốc tế, các công ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết, phù hợp với quy định của các tổ chức nghề cá trong khu vực và quốc tế về chống khai thác IUU.
Như vậy, hiện nay Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Phó Trưởng Ban thường trực là ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

N. NGA