BizLIVE - Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa được điều động giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Ông Nguyễn Hoàng Giang.
Thủ tướng Chính phủ vừa kí quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Ông Nguyễn Hoàng Giang sinh năm 1971, quê quán TP. Hải Phòng. Trình độ chuyên môn tiến sỹ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị.
Ông Nguyễn Hoàng Giang từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Giám đốc Sở Thương mại Hải Phòng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng, Phó Vụ Trưởng Vụ Kinh tế - Văn phòng Trung ương Đảng, Vụ Trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình.
Như vậy hiện Bộ Khoa học và Công nghệ có Bộ trưởng là ông Chu Ngọc Anh và 5 Thứ trưởng là ông Trần Văn Tùng, ông Phạm Công Tạc, ông Bùi Thế Duy, ông Lê Xuân Định và ông Nguyễn Hoàng Giang.

N. NGA