BizLIVE -
Theo điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, người nộp thuế có thể bị xử phạt vi phạm hành chính tới 25 triệu đồng nếu chậm nộp hồ sơ khai thuế trên 90 ngày.
Như BizLIVE đã thông tin, hiện đang là giai đoạn cao điểm của kỳ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), thu nhập doanh nghiệp năm 2020.
Do trùng với kỳ nghỉ lễ nên thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2020 của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế là ngày 4/5/2021. Điều này đồng nghĩa chỉ còn gần một tuần lễ để các cá nhân (có phát sinh số thuế phải nộp thêm sau quyết toán trên 50.000 đồng) trực tiếp quyết toán thuế theo đúng thời hạn quy định.
TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ ONLINE
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Tổng cục thuế đã đẩy mạnh việc khuyến khích người dân kê khai và quyết toán thuế trực tuyến trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế ( http://thuedientu.gdt.gov.vn https://canhan.gdt.gov.vn/) và đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử qua Cổng dịch vụ công quốc gia.
Theo đó, trong trường hợp người nộp thuế (NNT) chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì khai qua ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) rồi nộp hồ sơ giấy qua đường bưu điện sau khi đã gửi dữ liệu trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (http://thuedientu.gdt.gov.vn).

Trường hợp đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì cá nhân có thể khai trực tuyến tại trang https://thuedientu.gdt.gov.vn, mục dành cho phân hệ cá nhân; hoặc khai qua ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK). Sau đó nộp hồ sơ theo phương thức điện tử mà không phải nộp hồ sơ giấy.

 XỬ PHẠT TỚI 25 TRIỆU ĐỒNG NẾU CHẬM NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ
Theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn có hiệu lực từ cuối tháng 10/2020, đối với trường hợp cá nhân có số thuế TNCN phải nộp thêm năm 2020 mà nộp chậm thì sẽ bị xử phạt phạt hành chính với nhiều mức khác nhau từ cảnh cáo tới phạt tiền tối đa 25 triệu đồng tùy theo thời gian quá hạn và mức độ vi phạm.
Cùng với đó, theo Điều 13 của Nghị định này, người nộp thuế cũng đồng thời phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế TNCN theo công thức tính sau: Số tiền chậm nộp = Số tiền thuế chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp.

TUẤN VIỆT