BizLIVE - Một số cuộc thanh tra dư luận đặc biệt quan tâm như: Dự án mở rộng, cải tạo sản xuất giai đoạn 2 - Gang thép Thái Nguyên; việc quản lý, sử dụng đối với 2.200 tỷ đồng của PVN trả nợ cho SBIC...
Phát hiện vi phạm gần 80.000 tỷ đồng khi thanh tra những cuộc “dư luận đặc biệt quan tâm”
Dự án mở rộng và cải tạo sản xuất giai đoạn 2 - Gang thép Thái Nguyên đang "đắp chiếu"

Thanh tra Chính phủ mới có báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng.

Báo cáo cho biết, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được chỉ đạo quyết liệu, có bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được nhân dân đánh giá cao.

Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng được tăng cường. Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã tập trung hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chú trọng phát hiện, xử lý tham nhũng, thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý tham nhũng.

Tình hình tham nhũng từng bước được kiềm chế. Thanh tra Chính phủ tập trung ban hành kết luận một số cuộc thanh tra, kiểm tra do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thủ tướng Chính phủ giao, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: Thanh tra toàn diện Dự án mở rộng và cải tạo sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên; Thanh tra việc quản lý, sử dụng đối với 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trả nợ cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy và số tiền 4.190 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy thực hiện tái cơ cấu; Thanh tra về quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM; Thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu  tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà...

"Chỉ tính riêng các cuộc thanh tra này Thanh tra Chính phủ đã phát hiện vi phạm trên 79.966 tỷ đồng, 1.168 ha đất, kiến nghị thu hồi 38.142 tỷ đồng, 365 ha đất, xử lý khác 41.823 tỷ đồng, 804 ha đất", báo cáo nêu. 

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, có 42 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 4 người đã bị xử lý hình sự, 38 người bị kỷ luật hành chính.

Liên quan đến việc minh bạch tài sản, thu nhập, báo cáo cho biết, số người đã kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 là 1.081.235 người, đạt tỷ lệ 99,9% số người phải kê khai. Số bản kê khai đã công khai là 1.075.310 bản, đạt tỷ lệ 99,4% số đã kê khai; có 46 người được xác minh tài sản, thu nhập. Qua xác minh phát hiện 10 trường hợp vi phạm, tăng 4 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Đã xử lý kỷ luật 8 trường hợp, đang xem xét xử lý kỷ luật 2 trường hợp.

Về việc đổi mới phương thức thanh toán, Thanh tra Chính phủ cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng nhà nước và các cơ quan liên quan thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và các biện pháp tăng cường phòng, chống rửa tiền, chống tội phạm kinh tế.

Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng qua hoạt động công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 70 vụ, giảm 23 vụ so với năm 2018, 89 người có hành vi liên quan đến tham nhũng trong đó, có quan thanh tra các cấp đã phát hiện 47 vụ, 72 người có hành vi liên quan đến tham nhũng, qua giải quyết khiếu nại, tố cáo các cơ quan nhà nước phát hiện 19 vụ, 12 người; qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 4 vụ, 5 người.

CẨM THẠCH