BizLIVE - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVIII vừa bầu ông Nguyễn Khắc Định tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Sáng 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc. Đại hội đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, các phó bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Tỉnh ủy.
Với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% số phiếu.
Trước đó, tại đại hội 348/348 đại biểu đã thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Khắc Định để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ mới.
Tại hội nghị, các ông Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Tấn Tuân, Hà Quốc Trị đã trúng cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% số phiếu. Ban Chấp hành cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 vị. Ông Nguyễn Văn Ghi được bầu giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.  
Ông Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964, quê quán tỉnh Thái Bình, là tiến sĩ Luật. Ông có nhiều năm công tác tại Văn phòng Chính phủ, từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Thư ký - biên tập, Trợ lý của Thủ tướng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Tháng 7/2016, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy Pháp luật của Quốc hội.
Tháng 10/2019, ông Nguyễn Khắc Định được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

N. NGA