BizLIVE -
Thêm 1,3 tỷ USD nhập siêu trong tháng 8/2021, cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng năm 2021 của Việt Nam nhập siêu 3,71 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 13,69 tỷ USD.
 
Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 8/2021 ước tính đạt 53,7 tỷ USD, giảm 5,8% so với tháng trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 26,2 tỷ USD, giảm 6% so với tháng trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8/2021 ước tính đạt 27,5 tỷ USD, giảm 5,5% so với tháng trước.
Tuy nhiên, tính chung 8 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước tính vẫn đạt ở mức cao, đạt 428,81 tỷ USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 212,55 tỷ USD, tăng 21,2%; nhập khẩu đạt 216,26 tỷ USD, tăng 33,8%. 
Cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam theo từng tháng trong giai đoạn 2020-2021 (Đơn vị: Triệu USD)
Cán cân thương mại hàng hóa tháng 8/2021 ước tính nhập siêu 1,3 tỷ USD. Tính chung 8 tháng năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 3,71 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 13,69 tỷ USD).
Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,36 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 16,65 tỷ USD.
Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 8/2021, dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư vẫn diễn biến phức tạp khiến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước phải thực hiện giãn cách, đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu. 
Tốc độ tăng kim ngạch xuất, nhập khẩu 8 tháng đã giảm đáng kể so với tốc độ tăng 7 tháng đầu năm.
XUẤT KHẨU TĂNG 21,2% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8/2021 ước tính đạt 26,2 tỷ USD, giảm 6% so với tháng trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,94 tỷ USD, giảm 9,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 19,26 tỷ USD, giảm 4,5%.
So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 giảm 5,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 13,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 1,9%. 
Tính chung 8 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 212,55 tỷ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 55,69 tỷ USD, tăng 10,5%, chiếm 26,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 156,86 tỷ USD, tăng 25,5%, chiếm 73,8%.
Trong 8 tháng năm 2021 có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63,1% gồm: Điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 35,7 tỷ USD, chiếm 16,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước;
Tiếp đến là nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện đạt 31,3 tỷ USD, tăng 12,8%; Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 23 tỷ USD, tăng 49,9%;
Hàng dệt may đạt 21,2 tỷ USD, tăng 9,7%; Giày dép đạt 12,6 tỷ USD, tăng 16,2%; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,4 tỷ USD, tăng 41,9%. 
 Tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường lớn trong 8 tháng đầu năm 2021
Về thị trường xuất khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2021, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 62,2 tỷ USD, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước.
Tiếp đến là Trung Quốc đạt 32,7 tỷ USD, tăng 19,8%. Thị trường EU đạt 26,1 tỷ USD, tăng 14,5%. Thị trường ASEAN đạt 18,4 tỷ USD, tăng 23,3%. Hàn Quốc đạt 13,9 tỷ USD, tăng 9,9%. Nhật Bản đạt 13,5 tỷ USD, tăng 8,6%. 
NHẬP KHẨU TĂNG 33,8% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8/2021 ước tính đạt 27,5 tỷ USD, giảm 5,5% so với tháng trước, trong đó: Khu vực kinh tế trong nước đạt 9,65 tỷ USD, giảm 5,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17,85 tỷ USD, giảm 5,4%.
So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8 tăng 21,2%, trong đó: Khu vực kinh tế trong nước tăng 24,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19,6%.
Tính chung 8 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 216,26 tỷ USD, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 76,05 tỷ USD, tăng 29,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 140,21 tỷ USD, tăng 36,4%. 
Trong 8 tháng năm 2021 có 33 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 88,7% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 46,2 tỷ USD (chiếm 21,4% tổng kim ngạch nhập khẩu), tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 31,2 tỷ USD, tăng 35,5%;
Điện thoại và linh kiện đạt 12,5 tỷ USD, tăng 42,7%; vải đạt 9,5 tỷ USD, tăng 27,8%; chất dẻo đạt 8,1 tỷ USD, tăng 53,9%; sắt thép đạt 7,8 tỷ USD, tăng 43,5%; kim loại thường khác đạt 5,9 tỷ USD, tăng 57,3%; ô tô đạt 5,7 tỷ USD, tăng 64,2%; sản phẩm chất dẻo đạt 5,3 tỷ USD, tăng 18,3%; sản phẩm hóa chất đạt 5,1 tỷ USD, tăng 42,9%; hóa chất đạt trên 5 tỷ USD, tăng 59,3%.

Đáng chú ý, trong cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 8 tháng năm 2021, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 204,16 tỷ USD, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 96,6 tỷ USD, tăng 27,2%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu đạt 107,56 tỷ USD, tăng 41,6%. Nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 12,1 tỷ USD, tăng 24%.

 Tỷ trọng nhập khẩu của Việt Nam từ các thị trường lớn trong 8 tháng đầu năm 2021
Về thị trường nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2021, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 72,5 tỷ USD, tăng 47,1% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 34,6 tỷ USD, tăng 20,5%. Thị trường ASEAN đạt 28,2 tỷ USD, tăng 47,4%. Nhật Bản đạt 14,5 tỷ USD, tăng 13,7%. Thị trường EU đạt 11 tỷ USD, tăng 17,1%. Hoa Kỳ đạt 10,4 tỷ USD, tăng 12,3%. 
Như vậy, xét về thị trường thì hiện nay Việt Nam đang nhập siêu lớn nhất từ Trung Quốc với 39,8 tỷ USD 8 tháng đầu năm, nhập siêu từ Hàn Quốc là 20,7 tỷ USD, ASEAN là 9,8 tỷ USD và Nhật Bản là 1 tỷ USD. Xuất siêu lớn nhất là thị trường Hoa Kỳ, đạt 51,8 tỷ USD, thị trường EU đạt 15,1 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm.

HẠ AN