BizLIVE - Theo quyết định vừa ban hành, nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 của Tổng cục Thuế và 63 cục thuế trực thuộc là 1.751 chỉ tiêu.
Ngành thuế dự kiến tuyển thêm hơn 1.700 chỉ tiêu công chức năm nay
Các cán bộ, công chức thuế Hà Nội giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp trên kênh trực tuyến. Nguồn: KTĐT
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1585/QĐ-BTC phê duyệt kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2021. Theo kế hoạch, năm 2021, Tổng cục Thuế và 63 cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ tuyển dụng 1.751 chỉ tiêu.
Theo kế hoạch, số lượng công chức được tuyển dụng bao gồm:
• Ngạch chuyên viên là 303 chỉ tiêu. Trong đó, chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ 194 chỉ tiêu; chuyên viên làm công nghệ thông tin là 105 chỉ tiêu; chuyên viên làm công tác quản lý xây dựng cơ bản 4 chỉ tiêu.
• Ngạch kiểm tra viên thuế là 1.324 chỉ tiêu. Trong đó, chuyên ngành tài chính kế toán là 966 chỉ tiêu và chuyên ngành khác là 358 chỉ tiêu.
• Ngạch văn thư viên có 49 chỉ tiêu; ngạch cán sự 8 chỉ tiêu; ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế 23 chỉ tiêu; ngạch văn thư viên trung cấp 44 chỉ tiêu.
Theo quy định, những người có đủ các điều kiện nếu tham gia dự tuyển phải nộp hồ sơ tuyển công chức trực tiếp cho đơn vị tuyển dụng thuộc Tổng cục Thuế. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 1 đơn vị.
Thí sinh tham gia thi tuyển công chức vào ngạch chuyên viên và tương đương; cán sự và tương đương thực hiện theo 2 vòng thi. Vòng 1, hình thức thi trắc nghiệm được thực hiện trên máy tính. Vòng 2, sẽ là thi viết trong thời gian 180 phút.
Năm 2020, chỉ tiêu tuyển dụng công chức toàn ngành Thuế là 4.271 chi tiêu. Như vậy, chỉ tiêu công chức của ngành thuế năm 2021 đã giảm gần 2/3 so với năm liền kề.
"Tinh gọn bộ máy" là một trong 10 điểm nổi bật ngành thuế năm 2020

Theo kế hoạch cải cách hành chính của toàn ngành trong năm 2021, cơ quan thuế dự kiến sẽ đảm bảo tỷ lệ giảm biên chế so với năm 2015 đạt 10% trở lên.

Trong đó, kế hoạch năm nay của ngành là sẽ tập trung triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử, giảm tối đa thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người nộp thuế.
"Tinh gọn bộ máy" của ngành Thuế được xem là một trong 10 điểm nhấn nổi bật của Bộ Tài chính trong năm 2020.
Cụ thể, thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối..., từ cuối năm 2018 đến hết tháng 2/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành 111 Quyết định thành lập chi cục thuế khu vực trực thuộc 63 cục thuế tỉnh, thành phố trong cả nước.
Qua đó, Tổng cục Thuế đã giải thể 27 đầu mối cấp phòng tại Tổng cục, 62 đầu mối cấp phòng tại các cục thuế địa phương. Tại các chi cục, giảm 2.100 đầu mối cấp đội, hợp nhất 565 chi cục để thành lập 269 chi cục thuế khu vực, toàn ngành giảm 296 chi cục thuế, xuống còn 415 chi cục.
Đồng thời, tiến độ này cũng đã vượt trước thời gian 10 tháng theo Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg và Quyết định 520 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

TUẤN VIỆT