BizLIVE - Nhiều chỉ tiêu đạt mức cao trong dự toán Quốc hội quyết định, qua 7 tháng đầu năm. Riêng tháng 7, ngân sách trung ương đã bắt đầu bội chi.

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 7/2021 ước đạt 126,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 7 tháng đạt 912,1 nghìn tỷ đồng, bằng 67,9% dự toán, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ đạt 52,2% dự toán). Trong đó, ngân sách trung ương ước đạt 64,4% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 72,2% dự toán.

Trong đó, thu nội địa tháng 7 ước đạt 101,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 7 tháng đạt 744 nghìn tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán, tăng 12,9% so cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ năm 2020 đạt 52,2% dự toán, giảm 9,3%).

Thu từ dầu thô tháng 7 ước đạt 3,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đạt 22 nghìn tỷ đồng, bằng 94,9% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 7 ước đạt 22,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đạt 145,4 nghìn tỷ đồng, bằng 81,5% dự toán, tăng 37,5% so cùng kỳ năm 2020.

THU NỘI ĐỊA GIẢM SÚT DO TÁC ĐỘNG CỦA LÀN SÓNG COVID-19 THỨ 4
Tuy đánh giá, về tổng thể thu nội địa sau 7 tháng đạt khá, song Bộ Tài chính cũng cho biết từ tháng 4 đến nay, diễn biến thu nội địa đang giảm dần.
Cụ thể, thống kê cho thấy, ở tháng 4 (đầu quý II) thu được 115,6 nghìn tỷ đồng (10,2% dự toán); tháng 5 thu được 85 nghìn tỷ đồng (7,5% dự toán); tháng 6 thu được 80,5 nghìn tỷ đồng (7,1% dự toán) và tháng 7 (đầu quý III) thu được 101,3 nghìn tỷ đồng (8,9% dự toán).

Mặt tích cực là có 10/12 khoản thu đảm bảo tiến độ dự toán (đạt trên 58%), bao gồm cả các khoản thu quan trọng từ 3 khu vực kinh tế, như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 63,7% dự toán, tăng 17,9% so cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 65,8% dự toán, tăng 15,6% so cùng kỳ; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 68,8% dự toán, tăng 40,1% so cùng kỳ...

Ước tính cả nước có 59/63 địa phương thu nội địa đạt trên 58% dự toán, trong đó có 47 địa phương thu đạt trên 63% dự toán; 53/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, một số địa phương có mức tăng trưởng thu trên 15%.

Bên cạnh đó, có 4 địa phương tiến độ thu dự toán đạt thấp là Hòa Bình (52,8%), Sơn La (57,9%), Đà Nẵng (57%) và Tiền Giang (56,5%).

ƯU TIÊN CHI HÀNG NGHÌN TỶ ĐỒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Về chi NSNN, tổng chi cân đối NSNN trong tháng 7 ước đạt 111,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 7 tháng ước đạt 810,6 nghìn tỷ đồng, bằng 48% dự toán.
Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 169,3 nghìn tỷ đồng, bằng 35,5% dự toán Quốc hội quyết định. Chi trả nợ lãi đạt 59,2%; chi thường xuyên đạt 55,2% dự toán.
Như vậy, sau 7 tháng, ước tính NSNN hiện đang bội thu hơn 101 nghìn tỷ đồng.
Liên quan đến công tác chi ngân sách, ngày 1/8, Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1376 bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 của Bộ Y tế số tiền 5.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để mua vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Đáng chú ý, theo Bộ Tải chính, do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể cân đối NSNN 7 tháng có thặng dư. Tuy nhiên, cân đối ngân sách trung ương hiện đã có bội chi trong khi ngân sách địa phương có thặng dư lớn.
Do đó, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công. Theo đó, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành được 169,5 nghìn tỷ đồng TPCP với kỳ hạn bình quân 12,67 năm, lãi suất bình quân 2,27%/năm.
Bộ Tài chính thông tin, trong giai đoạn, cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đều đã ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, Trung ương đã chi 4,2 nghìn tỷ đồng từ dự toán chi dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế mua vaccine, các vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (1.799 tỷ đồng); kinh phí phòng chống dịch cho Bộ Công an (389 tỷ đồng); Bộ Quốc phòng (1.553 tỷ đồng) và hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịchCOVID-19 cho các địa phương (471 tỷ đồng).

Cùng với đó, các địa phương cũng đã chi ngân sách địa phương 0,7 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xuất cấp 18,3 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết và giáp hạt đầu năm 2021.

Bộ Tài chính đánh giá, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, kết quả thu nội địa 7 tháng đạt khá, chủ yếu nhờ đà phục hồi khả quan của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2020, các chính sách tài khóa, tiền tệ đã thực hiện trong phòng, chống dịch và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với đại dịch COVID-19 phát huy hiệu quả tích cực.
Một số ngành, lĩnh vực, như: sản xuất bia, sản xuất, lắp ráp ô tô, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán, bất động sản,... tăng trưởng mạnh, tạo nguồn thu cho NSNN trong những tháng đầu năm.
Đồng thời, ngành Tài chính cũng tăng cường công tác thanh, kiểm tra, thu hồi nợ thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ về ngân sách. Tính đến ngày 15/7/2021, cơ quan Thuế đã thực hiện khoảng 36,2 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp, kiểm tra gần 357,7 nghìn hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp, kiến nghị xử lý tài chính gần 26 nghìn tỷ đồng; trong đó: thu vào NSNN 5,47 nghìn tỷ đồng.

TUẤN VIỆT