BizLIVE - Tính đến thời điểm 15/4, ngân sách nhà nước tiếp tục bội thu khoảng 62,5 nghìn tỷ đồng, tăng 6,6 nghìn tỷ so với tháng liền kề.

Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo chi tiết về Tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021, trong đó cập nhật một số thông tin về thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) ước tính tới 15/4.

Theo GSO, tổng thu NSNN từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2021 ước tính đạt 462,8 nghìn tỷ đồng, bằng 34,4% dự toán năm.
Trong đó, thu nội địa đạt 382,2 nghìn tỷ đồng, bằng 33,7%; thu từ dầu thô 9,8 nghìn tỷ đồng, bằng 42,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 69,7 nghìn tỷ đồng, bằng 39,1%.
Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 44,1 nghìn tỷ đồng, bằng 29,7% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 70,9 nghìn tỷ đồng, bằng 35,6%.
Khoản thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đạt 95,3 nghìn tỷ đồng, bằng 40,1%; thu thuế thu nhập cá nhân 45,2 nghìn tỷ đồng, bằng 41,9%; thu thuế bảo vệ môi trường 14,7 nghìn tỷ đồng, bằng 22,8%; thu tiền sử dụng đất 47,9 nghìn tỷ đồng, bằng 43%.

Về chi ngân sách, tổng chi NSNN từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2021 ước tính đạt 400,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 289,4 nghìn tỷ đồng, bằng 27,9%; chi đầu tư phát triển 74,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,7%; chi trả nợ lãi 35,7 nghìn tỷ đồng, bằng 32,5%.

Như vậy, từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2021, ngân sách Nhà nước hiện bội thu khoảng 62,5 nghìn tỷ đồng, tăng 6,6 nghìn tỷ so cùng kỳ tháng 3.
GSO đánh giá, hoạt động thu, chi NSNN trong giai đoạn tiếp tục đạt được kết quả tích cực. Thu ngân sách tăng khá so với cùng kỳ. Chi ngân sách đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước theo dự toán được giao và tiến độ triển khai thực hiện, đồng thời đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn.

TUẤN VIỆT