BizLIVE - Trong thời gian từ 21/10 đến 3/11/2021, các đoàn sẽ kiểm tra tình hình, kết quả và đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Chính phủ về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19.
Lập 12 đoàn kiểm tra việc giải ngân các gói hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19
Ảnh minh họa.
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa ký quyết định thành lập 12 đoàn kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Thành phần các đoàn kiểm tra gồm đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội.
Theo quyết định, các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tình hình, kết quả và đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, về thực hiện chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 
Cụ thể, kiểm tra tình hình, kết quả và đôn đốc việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68, Nghị quyết số 126 và Quyết định số 23 của Chính phủ. Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Bên cạnh đó, các đoàn này cũng kiểm tra tình hình hỗ trợ gạo và các chính sách an sinh xã hội khác.
Nắm bắt thực trạng thiếu hụt lao động trong các ngành, nghề, lĩnh vực, trong các doanh nghiệp, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), khu công nghiệp, khu chế xuất, tình hình dịch chuyển lao động ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động tự do, đề xuất các giải pháp khắc phục và phục hồi, phát triển thị trường lao động và các kiến nghị (nếu có).
Thời gian các đoàn tiến hành kiểm tra từ ngày 21/10 đến hết ngày 3/11/2021.
Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 15/10, tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết 68, Quyết định 23 là 21,89 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ cho 24,26 triệu lượt đối tượng.
Tại 23 tỉnh, thành phố phía Nam, tổng các chính sách hỗ trợ 17,75 nghìn tỷ đồng (chiếm 80% toàn quốc) hỗ trợ 16,8 triệu đối tượng (chiếm 69,5% toàn quốc). Riêng TP.HCM đã chi trên 10.100 tỷ đồng để hỗ trợ cho 9,41 triệu lượt người.
Đối với chính sách hỗ trợ từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho 428.894 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 111.212 người đã dừng tham gia với tổng số tiền hỗ trợ là 1.251 tỷ đồng.
Về xuất cấp gạo, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 5 quyết định xuất cấp tổng cộng 137.090 tấn gạo hỗ trợ cho trên 2,41 triệu hộ với gần 9,14 triệu nhân khẩu ở 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị thiếu đói do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

N. NGA