BizLIVE - Trong bối cảnh các cửa khẩu của tỉnh đang tồn khoảng 1.800 xe hàng chưa thể thông quan mà hàng hóa vẫn tiếp tục đổ lên cả trăm xe mỗi ngày, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ra văn bản trên để có thể nhanh chóng giải phóng lượng container nông sản còn tồn đọng trước Tết Nguyên đán.
Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi lên cửa khẩu từ 17/1
Thới điểm cuối tháng 12/2021, có tới hơn 4.000 container hàng hóa, chủ yếu là nông sản tồn ứ tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn.
Theo ước tính của UBND tỉnh Lạng Sơn, đến sáng ngày 11/01, tổng lượng xe tồn tại 3 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma là 1.721 xe. Trong đó có 749 xe chở hoa quả. Với tốc độ thông quan 80-100 xe/ngày, để giải phóng hết hàng hóa là hoa quả đang tồn ở các bến bãi cửa khẩu của tỉnh sẽ cần 13-15 ngày, chưa kể hàng hóa đang tiếp tục đưa lên chờ xuất khẩu.
Qua theo dõi thời gian gần đây, vẫn có nhiều phương tiện chở hàng hóa tiếp tục đưa lên các cửa khẩu của tỉnh để chờ xuất khẩu (từ ngày 05/01/2022 đến 10/01/2022 đã có thêm 680 xe mới đưa lên cửa khẩu, trung bình mỗi ngày 120 xe).
Để giảm thiểu rủi ro cho hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là hàng hoa quả tươi phải lưu kho, gây thiệt hại kinh tế cho người dân, doanh nghiệp, nhất là thời điểm giáp Tết Nguyên đán cũng như đảm bảo hạ tầng bến bãi, công tác phòng chống dịch khu vực cửa khẩu; đồng thời tạo điều kiện để giải phóng lượng phương tiện, hàng hóa chờ xuất khẩu rất lớn còn đang ùn ứ kịp thời trước Tết Nguyên đán - UBND tỉnh Lạng Sơn đã ra thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc. Thời gian thực hiện từ ngày 17/01/2022 cho đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Tỉnh Lạng Sơn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có hàng hóa xuất khẩu qua địa bàn tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị thông tin rộng rãi tới các doanh nghiệp, thương nhân về việc tạm thời dừng đưa mặt hàng hoa quả tươi lên khu vực các cửa khẩu biên giới đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.
Ngoài ra, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cũng như hội đàm, trao đổi với các cơ quan chức năng phía Quảng Tây, Trung Quốc để khôi phục thông quan tại các cửa khẩu đang tạm dừng sớm nhất, nâng cao hơn nữa năng lực thông quan.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Văn Thành tại Thông báo số 350/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Văn bản số 09/UBND-KT ngày 4/1, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo, khuyến cáo tạm dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

TUẤN VIỆT