BizLIVE - Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Lạng Sơn bầu Chủ tịch tỉnh mới
Ông Hồ Tiến Thiệu.
Ngày 17/7, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ XVIII để bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn và các Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lạng Sơn đã bầu ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với 45/49 phiếu đồng ý, đạt 88,23% đại biểu có mặt.
Trước đó, cùng ngày, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, khóa XVI kỳ chuyên đề về công tác cán bộ, ông Hồ Tiến Thiệu đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.
Ông Hồ Tiến Thiệu sinh năm 1965, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân lý luận chính trị.
Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Thiệu đã từng đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

N. NGA