BizLIVE - Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Kiên Giang bầu Chủ tịch tỉnh mới
Ông Đỗ Thanh Bình.
Ngày 7/7, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 19 xem xét quyết định về công tác cán bộ.
Tại kỳ họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giới thiệu ông Đỗ Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021 để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Với sự thống nhất của 53/57 đại biểu có mặt, đạt 88,33%, ông Đỗ Thanh Bình chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê quán huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Ông tham gia cách mạng năm 1983, vào Đảng chính thức ngày 19/9/1991, trình độ văn hóa 12/12, trình độ chính trị là cử nhân, trình độ chuyên môn Đại học kinh tế, Thạc sĩ kinh tế.
Ông Đỗ Thanh Bình từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Kiên Giang cũng tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Vũ Hồng.
Trước đó, tại Quyết định số 1909-QĐNS/TW ngày 16/3/2020, Ban Bí thư đã quyết định cho ông Phạm Vũ Hồng thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nghỉ công tác để điều trị bệnh và chờ đến tuổi nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân.

N. NGA