BizLIVE - Thủ tướng nhấn mạnh, “Đối thoại 2045” được khởi xướng nhằm góp phần vun đắp niềm tin, sự chung sức, đồng lòng thông qua đối thoại, lắng nghe để cùng hành động, cùng hiện thực hóa mục tiêu "đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển thịnh vượng vào năm 2045".
Khởi xướng “Đối thoại 2045” thường niên
"Đối thoại 2045" diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, nơi cách đây 5 năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc đối thoại đầu tiên với cộng đồng doanh nghiệp ngay sau khi nhậm chức. Ảnh: VGP
Chiều ngày 6/3, Thủ tướng có cuộc đối thoại lần thứ tư với cộng đồng các doanh nhân, trí thức tiêu biểu. Cuộc đối thoại năm nay có chủ đề "Đối thoại 2045" với sự tham gia của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, cùng nhiều đại diện doanh nghiệp và trí thức tiêu biểu.
Phát biểu khai mạc đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, doanh nhân, trí thức đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước. Do đó, đối thoại này nhằm lắng nghe tiếng nói từ giới tinh hoa, từ các trí thức, các doanh nghiệp.
Muốn sánh vai với cường quốc năm châu, phải có những doanh nghiệp lớn mạnh
Thủ tướng nhắc đến hai di nguyện của Bác Hồ đối với Đảng, với đất nước trước khi qua đời là: Tổ quốc sẽ thống nhất hai miền Nam Bắc để dân tộc Việt Nam là một và một Việt Nam trở nên vẻ vang, sánh vai với các cường quốc năm châu. 
Do đó, Thủ tướng cho biết lý do chọn Hội trường Thống nhất (TP.HCM) để tổ chức “Đối thoại 2045” bởi tại nơi đây đã chứng kiến giây phút đất nước thống nhất, dân tộc Việt Nam là một. Và thời điểm 2045 cũng chính là mốc tròn 75 năm di nguyện lớn nhất của Bác trở thành hiện thực.
“Chúng ta có niềm tin vững chắc rằng di nguyện lớn thứ hai của người về một Việt Nam vẻ vang, sánh vai với cường quốc năm châu cũng sẽ trở thành hiện thực. Mục tiêu to lớn, xuyên suốt của chúng ta là xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, Thủ tướng nói.
Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, muốn dân giàu, nước mạnh, phải chú trọng phát triển quốc kế dân sinh. Muốn vẻ vang, sánh vai với cường quốc năm châu thì phải có những doanh nghiệp lớn mạnh, những thương hiệu có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu, đặc biệt có nguồn nhân lực xuất sắc để đảm đang những công việc lớn của đất nước.
Để hiện thực hóa ý định này, Thủ tướng nhấn mạnh cần giải phóng mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, tổng động viên mọi sức mạnh còn tiềm ẩn trong khoảng 100 triệu dân người Việt Nam, kể cả kiều bào ta ở nước ngoài.
Ngoài ra, phải biết thu hút, đón nhận và phát huy những nguồn lực quốc tế từ hội nhập toàn cầu hóa, từ đầu tư trực tiếp, gián tiếp đến nguồn lực về công nghệ, về tri thức, về đổi mới sáng tạo. "Niềm tin là chất xúc tác lớn nhất cho mọi quyết tâm cũng như mọi mục tiêu phải đạt tới. Phải có niềm tin mạnh mẽ hơn vào tương lai tươi sáng của dân tộc ta", Thủ tướng nói. 
Dẫn lại lời Bác Hồ “mỗi người tin ở sức mạnh của dân tộc, tin ở sức chịu đựng của mình, kiên quyết vượt mọi khó khăn thì tương lai mới vẻ vang”, Thủ tướng bày tỏ: “Chính phủ và bản thân tôi mong mỏi tất cả chúng ta, từ cán bộ đảng viên đến người dân, doanh nghiệp, đến những tri thức đều thấm nhuần điều này và có tinh thần như đầu nhiệm kỳ tôi đã báo cáo, chúng ta phải tự cứu mình trước khi trời cứu. Đó cũng chính là tinh thần tuyệt vời của chúng ta trong bối cảnh dịch Covid-19 vừa qua".
Vì vậy, Thủ tướng cho biết đã khởi xướng chương trình “Đối thoại 2045” nhằm góp phần vun đắp niềm tin, sự chung sức, đồng lòng thông qua đối thoại, lắng nghe để cùng nhau hành động, cùng nhau hiện thực hóa di nguyện của Bác Hồ về một Việt Nam hùng cường, vẻ vang, sánh vai với cường quốc năm châu vào năm 2045 như tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã nêu. 
Công bố chương trình “Đối thoại 2045” đầu tiên
Thủ tướng nêu rõ, “Đối thoại 2045” sẽ được tổ chức định kỳ, trực tiếp và cả trực tuyến, bao gồm nhiều chủ đề từ kinh tế xã hội, môi trường, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, kể cả an ninh quốc phòng.
“Tất cả những chủ đề, nội dung có liên quan và có tính ảnh hưởng đến tầm nhìn về một Việt Nam vẻ vang, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu đều sẽ hiện diện trong các “Đối thoại 2045”, Thủ tướng cho biết. 
Chính thức công bố chương trình “Đối thoại 2045” lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2021, Thủ tướng nêu rõ, đối thoại này sẽ được tổ chức hằng năm dưới sự chủ trì của các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để lắng nghe các tầng lớp tinh hoa phát biểu”.
Thủ tướng khẳng định, hôm nay chỉ là mở đầu, còn tiếp theo sẽ có nhiều cuộc đối thoại khác. “Tôi tin rằng những doanh nhân Việt Nam, trí thức Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào tinh thần hướng tới một Việt Nam 2045", Thủ tướng nói. 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt ra mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Theo Chính phủ, với tốc độ tăng trưởng tương tự như mức tăng trung bình của 3 thập niên qua thì đến năm 2045 - mốc lịch sử 100 năm nước nhà được độc lập (1945-2045), quy mô GDP nước ta ước tính sẽ đạt mức khoảng 2.500 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng gần 18.000 USD.
Mục tiêu này là một thách thức lớn vì khi thu nhập ngày càng cao, việc đạt thêm phần trăm tăng trưởng sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng Việt Nam có khát vọng và không ngừng phấn đấu nhằm hiện thực hóa mục tiêu "đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển thịnh vượng vào năm 2045".
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khẳng định trong chặng đường đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh tổ chức đối thoại, lắng nghe những ý kiến của các doanh nhân, trí thức; đồng thời đẩy mạnh tháo gỡ những vướng mắc đối để đội ngũ doanh nhân, trí thức làm tốt sứ mệnh. 

HOÀNG HÀ