BizLIVE - Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với hai cựu Phó chủ tịch TP.HCM là ông Nguyễn Thành Tài và Trần Vĩnh Tuyến do liên quan đến sai phạm về chuyển nhượng dự án trái pháp luật.
Khai trừ Đảng hai cựu Phó chủ tịch TP.HCM
Hai cựu Phó chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến (trái) và Nguyễn Thành Tài.
Ngày 17/8, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật một số cá nhân nguyên là cán bộ lãnh đạo TP.HCM.
Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy ông Nguyễn Thành Tài, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM (từ năm 2008 đến năm 2011) chịu trách nhiệm trực tiếp việc chấp thuận thay đổi chủ trương đầu tư, chuyển nhượng quyền đầu tư dự án, việc quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất, giá trị công trình xây dựng trên đất, giá thuê đất và chấp thuận giao đất, cho thuê đất trái quy định của pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Còn ông Trần Vĩnh Tuyến, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chịu trách nhiệm trực tiếp ký quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án trái pháp luật; tạo điều kiện để một số cá nhân chuyển nhượng dự án trái quy định của pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Với ông Trần Trọng Tuấn, trong thời gian giữ chức vụ Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng thẩm định của thành phố, ông Tuấn chịu trách nhiệm trực tiếp thẩm định, ký tờ trình và tham mưu cho ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND thành phố ký quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án trái quy định của pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Vi phạm của các cá nhân trên, theo Ban Bí thư là rất nghiêm trọng, làm thiệt hại, thất thoát rất lớn tài sản Nhà nước và đã bị xử lý hình sự, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền TP.HCM, gây bức xúc trong xã hội, phải được xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.
Trên cơ sở đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng với các ông Nguyễn Thành Tài, Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn.
Cũng tại cuộc họp, Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số cá nhân nguyên là cán bộ lãnh đạo TP.Hà Nội.
Theo đó,  Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng hình thức cảnh cáo. Đồng thời, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội

HOÀNG HÀ