BizLIVE -

Diễn ra trong 12 ngày, Quốc hội dành ra 7 ngày làm công tác nhân sự và kiện toàn nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt, bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội...

Khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Quochoi.vn
Sáng 24/3, Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XIV.
Trước giờ khai mạc kỳ họp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vào 8 giờ, Quốc hội tiến hành họp phiên trù bị. Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp.
Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV bằng hệ thống điện tử.

9 giờ sáng, Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.  

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV dự kiến họp tập trung trong 12 ngày, trong đó, Quốc hội dành phần lớn thời gian (7 ngày) để xem xét, quyết định về công tác nhân sự, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước.
Theo Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước tại kỳ họp Quốc hội cuối cùng không phải việc mới và đã thực hiện tại Quốc hội khóa XIII.
Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ bầu chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Tổng số có khoảng 25 chức danh sẽ được kiện toàn. Ngoài các lãnh đạo chủ chốt Nhà nước, Quốc hội sẽ bầu một số Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội và phê chuẩn bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ theo đề xuất của Thủ tướng.
Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc dành 7 ngày làm công tác nhân sự là quy trình theo quy định, không thể cắt bớt. Quy trình chặt chẽ, phải bầu theo tuần tự. Sau khi bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội thì bầu Chủ tịch nước, rồi Chủ tịch nước mới giới thiệu nhân sự bầu Thủ tướng, không thể làm tắt.
Cũng trong kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ dành khoảng 4,5 ngày để thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước...

HOÀNG HÀ