BizLIVE - Bức tranh kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm năm 2021 tiếp tục có nhiều gam màu sáng: số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất trong giai đoạn 5 năm, ngân sách nhà nước thặng dư 62,5 nghìn tỷ đồng...
Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo chi tiết về Tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021, giai đoạn có mức lạm phát cơ bản so với cùng kỳ đạt mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây.
Trong tháng 4, cán cân thương mại hàng hóa đã đảo chiều thâm hụt 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, về tổng thể, ước tính 4 tháng đầu năm Việt Nam vẫn xuất siêu 1,29 tỷ USD, chủ yếu nhờ khối FDI.
Sau 4 tháng, cả nước đã có gần 44,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 627,7 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 340,3 nghìn lao động, tăng 17,5% về số doanh nghiệp, tăng 41% về vốn đăng ký và tăng 7,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.
Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, trong 4 tháng đầu năm, tổng số dự án đăng ký cấp mới tuy giảm so với cùng kỳ nhưng vốn đăng ký cấp mới bình quân 1 dự án trong giai đoạn tăng cao, đạt 18,7 triệu USD/dự án (4 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 6,9 triệu USD/dự án).
Những thông tin đáng chú ý khác về hoạt động sản xuất nông nghiệp - công nghiệp, đăng ký kinh doanh, vốn đầu tư và hoạt động bán lẻ - dịch vụ... 4 tháng đầu năm 2021 được GSO thống kê trực quan, cụ thể qua Infographic dưới đây:

TUẤN VIỆT