BizLIVE - Chiều 5/4, Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. BizLIVE giới thiệu về tiểu sử và quá trình công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

N. NGA