Sau sáp nhập huyện, xã, khoảng 10.000 cán bộ dôi dư sẽ được sắp xếp theo chế độ tinh giản biên chế hoặc bố trí công việc ở vị trí khác.

Theo VnExpress