BizLIVE -
Với 2 dự án đầu tư mới và 2 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký của Việt Nam vào Mỹ đạt 302,3 triệu USD, chiếm tới 55,4% tổng vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.
Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 4 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 545,9 triệu USD, tăng 7,9 lần so với cùng kỳ năm 2020.
Trong đó có 18 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt 142,8 triệu USD, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ và 9 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm là 403,2 triệu USD, tăng 25,5 lần so với cùng kỳ.
Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 10 lĩnh vực. Trong đó, khoa học công nghệ là lĩnh vực dẫn đầu với 8 dự án mới và 2 lượt dự án điều chỉnh vốn. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 270,8 triệu USD, chiếm 19,6% tổng vốn đầu tư.
Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ hai, với tổng vốn đầu tư 147,8 triệu USD, chiếm 27,1%.
Tiếp theo là các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ...
Mỹ hiện là quốc gia dẫn đầu trong số 15 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Với 2 dự án đầu tư mới và 2 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 302,3 triệu USD, chiếm 55,4% tổng vốn đầu tư.
Đứng thứ hai là Campuchia với tổng vốn đầu tư 89,1 triệu USD, chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Pháp, Canada, Đức, Hà Lan với vốn đầu tư đều đạt 32 triệu USD.
Lũy kế đến ngày 20/4/2021, Việt Nam đã có 1.417 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư là 21,8 tỷ USD.
Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài hiện tập trung nhiều nhất vào các lĩnh vực khai khoáng (36%), nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,4%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (23,1%); Campuchia (13%); Nga (12,7%).
VINGROUP LÀ NHÂN TỐ TẠO BÙNG NỔ VỐN ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI
Thống kê cho thấy, vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đã bùng nổ từ cuối quý 1/2021 và tiếp tục được đẩy mạnh trong tháng 4 khi tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đã tăng tới gần 8 lần so với cùng kỳ.
Trong sự đột biến này, dòng vốn đầu tư Vingroup ra nước ngoài chiếm một tỷ lệ rất quan trọng.
Riêng trong tháng 3, đã có 3 có 3 dự án của Tập đoàn Vingroup đầu tư sang Pháp, Hà Lan, Canada với vốn đầu tư mỗi dự án là 32 triệu USD và 01 dự án 20,5 triệu USD tại Singapore với mục tiêu kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông, điện tử, đồ gia dụng, ô tô.

Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài bất ngờ điều chỉnh tăng mạnh trong tháng 3 nguyên nhân chính là do dự án của Vingroup tại Hoa Kỳ điều chỉnh tăng vốn 300 triệu USD. Cùng với đó là 01 dự án của Vinfast tại Đức cũng tăng vốn thêm 32 triệu USD.

Như vậy, tới hết quý 1, tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài của Vingroup đã lên đến 448,5 triệu USD, chiếm tới 78,4% tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

TUẤN VIỆT