BizLIVE - Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2021, Bộ GTVT giải ngân được 29.114 tỷ đồng, đạt 67,1% kế hoạch, gồm: vốn trong nước 26.373/38.537 tỷ đồng, đạt 68,4%; vốn nước ngoài 2.741/4.837 tỷ đồng, đạt 56,7%.
Hết tháng 10, Bộ GTVT giải nhân được 67,1% vốn đầu tư công
Ảnh minh họa.
Báo cáo tại Hội nghị giao ban trực tuyến định kỳ tháng 10/2021 diễn ra sáng 28/10, Chánh Văn phòng Bộ GTVT Nguyễn Trí Đức cho biết, từ đầu năm đến nay, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) được Lãnh đạo Chính phủ giao 140 nhiệm vụ. Bộ đã hoàn thành 103 nhiệm vụ, chiếm 74%; chưa hoàn thành 37 nhiệm vụ, chiếm 26%, không có nhiệm vụ nào quá hạn.
Cập nhật về tiến độ 6 dự án quan trọng quốc gia, Chánh văn phòng Bộ GTVT cho biết, Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, thừa ủy quyền của Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bộ GTVT đã có Tờ trình trình Bộ Chính trị, Quốc hội xin ý kiến về chủ trương báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.
Ngày 08/10/2021, Bộ Chính trị đã họp và có kết luận về chủ trương đầu tư Dự án tại Kết luận số 18-KL/TW. Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, hiện nay Bộ GTVT đã chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu bổ sung một số phương án đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến và triển khai các thủ tục tiếp theo.
Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Hội đồng thẩm định nhà nước đang tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, UBND TP.HCM đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Dự án cao tốc TP.HCM - Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đang phối hợp với UNBD TP.HCM và tỉnh Bình Dương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Dự án Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Bộ GTVT đang phối hợp với các địa phương liên quan và Quân khu 5 để thống nhất hướng tuyến và các vấn đề khác liên quan.
Về tình hình thực hiện các dự án đang triển khai thi công, trong tháng 10/2021, Bộ GTVT đã chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên công tác xây dựng cơ bản, đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công với nhiều giải pháp.
Về công tác phân bổ kế hoạch giao, kết quả giải ngân vốn đầu tư công: Bộ GTVT đã phân bổ chi tiết 42.972/42.996 tỷ đồng, đạt 99,94% kế hoạch năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ giao; chỉ còn lại 23,76 tỷ đồng sẽ phân bổ để trả nợ XDCB của 02 dự án đang hoàn thiện thủ tục.
Cũng theo ông Nguyễn Trí Đức, dự kiến tháng 10/2021, Bộ GTVT giải ngân được 2.204 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng giải ngân được 29.114 tỷ đồng, đạt 67,1% kế hoạch, gồm: vốn trong nước 26.373/38.537 tỷ đồng, đạt 68,4%; vốn nước ngoài 2.741/4.837 tỷ đồng, đạt 56,7%.
Từ đầu năm đến nay, Bộ đã phê duyệt, quyết toán 43 dự án, hạng mục công trình, giá trị 14.987 tỷ đồng. Riêng trong tháng 10, Bộ đã phê duyệt 07 dự án, hạng mục công trình với giá trị là 1.683 tỷ đồng.
Bộ trưởng Nguyễn văn Thể nhận định, tháng 10 là tháng nhiều khó khăn đối với Bộ, nhưng về cơ bản Bộ vẫn hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho. Tuy nhiên, bên cạnh những nhiệm vụ hoàn thành, vẫn còn một số hạn chế như công tác giải ngân vốn đầu tư công còn yếu, công tác mở lại các hoạt động vận tải hành khách còn lúng túng, công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án, công tác xây dựng Chính phủ điện tử còn chậm.
Do vậy Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị nhìn thẳng vào những hạn chế để khắc phục làm sao cho công tác năm 2022 được hoàn chỉnh hơn.

HẠ AN