BizLIVE - Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh vừa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch tỉnh mới
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Sáng 17/4, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 14, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm tiến hành kiện toàn công tác nhân sự.
Tại kỳ họp, UBND tỉnh Hà Tĩnh có tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh để HĐND tỉnh bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Hồng Lĩnh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu tán thành 49/49 (đạt 100%) đại biểu có mặt. Đồng thời biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Lĩnh.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh sinh năm 1969, quê quán phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Trình độ học vấn thạc sĩ quản trị kinh doanh, tiến sĩ kinh tế. Trước đó, ông từng giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Vũ Quang, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh.

N. NGA