BizLIVE - Dự kiến tổng mức vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của toàn TP.Hà Nội khoảng 304.779,7 tỷ đồng, trong đó đầu tư công trung hạn cấp thành phố là 218.962,7 tỷ đồng và cấp huyện là 85.837 tỷ đồng.
​​Hà Nội dành gần 305 nghìn tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn 5 năm tới
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn trình bày tờ trình tại kỳ họp - Ảnh: Cổng TTĐT TP.Hà Nội
Sáng 23/9, tại kỳ họp thứ hai, HĐND TP.Hà Nội khoá XVI, HĐND TP.Hà Nội đã xem xét, thảo luận và quyết nghị về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố. 
Theo đó, trên cơ sở tính toán, cân đối ngân sách, giai đoạn 2021-2025 thành phố dự kiến khoảng 304.779,7 tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn, trong đó kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố là 218.962,7 tỷ đồng và cấp huyện là 85.837 tỷ đồng.
Thành phố xác định tập trung thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo 38 nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy, Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội 5 năm của HĐND thành phố và 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội.
Trong đó, chú trọng đến chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường.
Đặc biệt, Hà Nội sẽ thực hiện mục tiêu phát triển hạ tầng kỹ thuật giao thông; đầu tư, nâng tỷ lệ quỹ đất cho giao thông đô thị khoảng 12-15% diện tích đất đô thị. Cân đối bố trí vốn 5 năm cho lĩnh vực giao thông gồm 83.337 tỷ đồng đề thực hiện 255 dự án.
Thành phố dành một khoản kinh phí cho 14 dự án lớn đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư và bố trí vốn hàng năm theo tiến độ thực tế dự án. Phương án phân bổ ưu tiên đầu tư cho các tuyến đường Vành đai 2,5, Vành đai 3, Vành đai 3,5, Vành đai 4, Quốc lộ 6, nâng cấp Quốc lộ 32, Quốc lộ 1A cũ, Quốc lộ 21B, đường nối từ cao tốc Láng - Hòa Lạc với đường cao tốc Hà Nội-Hòa Bình; các cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Thượng Cát; các trục chính đô thị thuộc kết cấu hạ tầng khung và các đường tỉnh lộ, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch. 
Thành phố cũng bố trí hơn 13.704 tỷ đồng đầu tư 24 dự án thoát nước, chống úng ngập, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, trong đó, dành một khoản kinh phí cho 9 dự án bố trí vốn hàng năm. 
Bên cạnh đó, Hà Nội cũng phân bổ 6.200 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi.
Đối với các nhóm chỉ tiêu về kinh tế, Hà Nội chỉ đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng đối với lĩnh vực thương mại (cân đối 160 tỷ đồng để thực hiện 1 dự án) và lĩnh vực công nghiệp, khu công nghiệp và khu kinh tế (cân đối 130 tỷ đồng thực hiện 1 dự án).
Ngân sách thành phố sẽ bố trí gần 9.572 tỷ đồng để thực hiện 138 dự án thủy lợi, đê điều, nông nghiệp và dành kinh phí cho 3 dự án lớn bố trí vốn hàng năm theo tiến độ thực tế dự án.
Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề, ngân sách thành phố cân đối 2.286 tỷ đồng để thực hiện 48 dự án thuộc nhiệm vụ chi thành phố; dành mọi khoản kinh phí dự kiến đầu tư 5 trường liên cấp có cơ sở vật chất ngang tầm các nước trong khu vực; hỗ trợ cấp huyện, thị xã đầu tư xây dựng trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc quản lý đầu tư cấp huyện để đến năm 2025 hoàn thành 100% chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia.
Thành phố cũng đầu tư 11 dự án về đào tạo nghề, trong đó dành một khoản kinh phí dự kiến đầu tư xây dựng trường Đại học Thủ đô.
Đối với lĩnh vực y tế, ngoài ngân sách cân đối 3.001 tỷ đồng, thành phố cũng sẽ xã hội hóa để thực hiện 16 dự án đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 30-35 giường bệnh/1 vạn dân.
Đối với lĩnh vực văn hóa, thông tin và thể dục, thể thao, ngân sách thành phố sẽ bố trí hơn 2.650 tỷ đồng để thực hiện 26 dự án về phát triển văn hóa, thể thao.
Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội cũng đề xuất dự kiến bố trí nguồn vốn cho các dự án lớn, trọng điểm cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và bố trí vốn hàng năm theo tiến độ thực tế của dự án đối với 34 dự án và các dự án lớn tại các đề án huyện thành lập quận giai đoạn 5 năm là 36.000 tỷ đồng.

HOÀNG HÀ