BizLIVE - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác được Chính phủ vừa ban hành.
Gửi tin nhắn rác, gọi điện quảng cáo “làm phiền” có thể bị phạt tới 100 triệu đồng
Ảnh minh họa. Văn Cao
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ từ  01/10 tới, quy định những nội dung về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
Cụ thể, Nghị định số 91 quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử và gọi điện thoại; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) là đơn vị được giao  xây dựng, vận hành Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác (trên đầu số 5656), thư điện tử rác. Khi thực hiện các chương trình quảng cáo, người quảng cáo bằng tin nhắn phải gửi đồng thời bản tin nhắn quảng cáo tới hệ thống phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác (trên đầu số 5656).

Người sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet, thư điện tử có thể phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
Quy định cụ thể những điều ĐƯỢC LÀM và KHÔNG ĐƯỢC LÀM
Tại điều 13 Nghị định 91 đã quy định những nguyên tắc cụ thể về việc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo hay việc gọi điện quảng cáo.
Theo đó, về nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, mỗi người quảng cáo không được phép gửi quá 3 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người sử dụng.
Người quảng cáo chỉ được gửi tin nhắn trong thời gian từ 7h đến 22h mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người sử dụng và khi đã được cấp tên định danh, không được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn quảng cáo.
Nhà quảng cáo cũng không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại khi người sử dụng không đồng ý nhận/từ chối quảng cáo và gửi tin nhắn từ chối.
Theo quy định, những nội dung quảng cáo phải phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo và nhà quảng cáo chỉ được gửi tin nhắn, gọi điện khi đã được cấp tên định danh. Những tin nhắn quảng cáo cũng phải được gắn nhãn theo quy định. (nhãn có dạng [QC] hoặc [AD] )
Phạt tiền tới 100 triệu đồng đối với hành vi phát tán tin nhắn rác
Đáng chú ý, Nghị định 91 đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân được cấp tên định danh cũng như doanh nghiệp viễn thông phải có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng năm tới cơ quan chức năng đồng thời có những quy định cụ thể về mức xử phạt, chế tài với những tổ chức, cá nhân vi phạm.
Cụ thể, theo Điều 94, khi người quảng cáo gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo mà người sử dụng đã từ chối hoặc không trả lời nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo thì sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.
Số tiền phạt từ 20-30 triệu đồng áp dụng cho các hành vi: thực hiện quá 01 cuộc gọi quảng cáo tới 01 số điện thoại trong vòng 24 giờ; Gọi điện thoại quảng cáo ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày hay không cung cấp cho người sử dụng công cụ tra cứu hoặc lưu trữ các thỏa thuận về việc đăng ký, từ chối cuộc gọi quảng cáo...
Số tiền phạt từ 60 - 80 triệu đồng áp dụng cho những vi phạm như gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo không đúng quy định hoặc gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo nào đến các số điện thoại nằm trong danh sách không quảng cáo.
Cuối cùng mức chế tài cao nhất từ 80-100 triệu đồng áp dụng với hành vi gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến số điện thoại trong danh sách không quảng cáo.
Ngoài ra, những đơn vị cá nhân vi phạm có thể sẽ bị áp dụng thêm chế tài bổ sung là buộc thu hồi số điện thoại thực hiện hành vi vi phạm.
Theo Nghị định 91, có 8 biện pháp cụ thể được quy định để chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác:
Thứ nhất: Xây dựng, triển khai các hệ thống chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
Thứ 2: Xây dựng Bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
Thứ 3: Theo dõi, giám sát, chia sẻ thông tin, dữ liệu về nguồn phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
Thứ 4: Tiếp nhận, xử lý phản ánh về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
Thứ 5: Giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại
Thứ 6: Ngăn chặn, thu hồi địa chỉ điện tử phát tán tin nhắn rác, thư điện tử, cuộc gọi rác
Thứ 7: Tăng cường phối hợp trong nước và quốc tế về chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
Cuối cùng: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

TUẤN VIỆT