BizLIVE - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tuần tới nắng nóng bắt đầu suy giảm ở Bắc Bộ và có khả năng kết thúc từ ngày 23/6, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần nhưng còn duy trì trong những ngày sau đó.
Giữa nắng nóng gay gắt, Bắc Bộ và Trung Bộ dự báo sắp có mưa
Ảnh minh họa.
Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước tuần tới như sau:
Phía Tây Bắc Bộ
Từ ngày 20-22/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gay gắt và đặc biệt gay gắt, riêng ngày 22/6 có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ đêm 22-24/6, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngày 25/6 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ ngày 26-29/6, khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác; phía Nam Sơn La và Hòa Bình, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Phía Đông Bắc Bộ
Từ ngày 20-22/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi đêm 21/6 có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, riêng ngày 22/6 có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ đêm 22-24/6, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngày 25/6 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ ngày 26-29/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng từ ngày 27-29/6 vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế
Từ ngày 20-22/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ ngày 23-24/6, phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ ngày 25-29/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
Từ ngày 20-22/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ ngày 23-29/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày năng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Nguyên
Từ ngày 20-29/6, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác; trong đó thời kỳ từ ngày 22-24/6 và ngày 27/6 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Khu vực Nam Bộ
Từ ngày 20-29/6, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Khu vực Hà Nội
Từ ngày 20-22/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, riêng ngày 22/6 có nắng nóng.
Từ đêm 22-24/6, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngày 25/6 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ ngày 26-29/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng thời kỳ từ ngày 27-29/6 ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

N. NGA